Usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazama od početka formiranja glavice do faze glavica dostigla 70% od očekivane veličine, a vizuelnim pregledom useva regsitrovano je prisustvo jaja i gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na naličju listova.

U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

Na pojedinim lokalitetima registrovano je i prisustvo gusenica povrtne sovice (Mamestra oleracea) i kupusne sovice (Mamestra brassicae), kao i gusenica malog kupusara (Pieris rapae).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i, ukoliko se registruje prisustvo navednih štetočina, primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin: Grom 0,3-0,4 l/ha, King 0,3 l/ha ili Lamdex 0,2 – 0,3 l/ha.

Izvor: PIS Vojvodina

Foto: PIS Vojvodina