Na zasedanju SO Šid koja je sazvana po hitnom postupku urađeni su neophodni pripremni poslovi koji prethode organizovanju licitacije za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Kako je dosadašnjoj komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja istekao rok, ista je razrešena dužnosti i imenovana je nova komisija.

Lokalni parlament na prvoj sednici u novoj 2019. godini koja je zakazana po hitnom postupku razmatrao je pet tačaka dnevnog reda.

Među njima, mesto je imalo razrešenje dosadašnje komisije za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta jer joj je istekao mandat krajem prošle godine. Odmah posle toga imenovana je nova komisija čiji će mandat trajati godinu dana i koja ima zadatak da sprovede sve neophodne radnje u skladu sa zakonom.

Sredina januara je određena za licitaciju državnog poljoprivrednog zemljišta u šidskoj opštini. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje trenutno je u toku i traje do 10.januara.

Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše na prednjoj strani – adresa: opština Šid, ulica i broj: Karađorđeva br. 2, Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Javna nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta za Opštinu Šid, biće održana 16,17. i 18. januara.

Rok za podnošenje dokumentacije po pitanju licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta u Šidu za prijavljivanje je do 11. januara do 12 časova.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave dostavljene u pisarnicu opštinske uprave kao i prijave predate preporučenom poštom do navedenog roka. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: RTV

Foto: Pixabay