Grupa malih akcionara, bivših radnika i penzionera PKB Korporacije, podnela je Privrednom sudu u Beogradu tužbu jer nisu mogli da ostvare svoje zakonsko pravo na besplatne akcije ostvarene po osnovu radnog staža u tok firmi.

Tužbom je obuhvaćena i Republika Srbija, odnosno Ministarstvo privrede, jer je država od 2016. preuzela vlasništvo nad Korporacijom. Inače, besplatne akcije po članu 342 Zakona o privrednim društvima, proizilaze iz društvenog kapitala tog preduzeća, ali je malim akcionarima uskraćen uvid u dokumentaciju iz koje bi ustanovili iznose svojih pojedinačnih udela – izjavio je za list „Danas“ advokat Udruženja penzionera i bivših radnika PKB-a Saša Gemaljević, koji je u njihovo ime podneo tužbu.

Prema njegovim rečima, mali akcionari su se u više navrata obraćali bivšoj firmi i tražili ostvarivanje tog svog prava, ali su se u Korporaciji oglušili o te zahteve. Gemaljević ističe da će na Skupštini PKB-a predstaviti elemente tužbe, a nada se da će posle toga mirnim putem i bez suda biti pronađeno rešenje za ostvarivanje zahteva malih akcionara.

Izvor: Danas

Foto: Pixabay