Evropski parlament izglasao je novi set pravila Evropske unije koji će osigurati stoprocentnu zaštitu evropskih poljoprivrednika, kao i malih i srednjih dobavljača od nepoštenih trgovinskih praksi u lancu snabdevanja hranom.

Takva praksa prisutna je u svim sektorima, ali su posebno izražena u lancu snabdevanja hranom pošto predstavljaju ekonomski pritisak na poljoprivredne prozvođače. Nova direktiva EU trebalo bi da obezbedi pošteniji tretman farmera i malih i srednjih preduzeća u sektoru proizvodnje hrane koji su osetljivi na nepoštene radnje velikih poslovnih partnera, poput supermarketa ili maloprodaje.

Mali dobavljači najčešće nisu dovoljno moćni u pregovorima sa velikim kupcima i obično nemaju alternativne kupce, navode iz Evropskog parlamenta.

Nepoštene trgovinske prakse se u velikoj meri razlikuju od dobrih komercijalnih odnosa i suprotne su dobroj veri i poštenom postupanju. Obično se uvode unilateralno, i to jači partner slabijem. Mogu da se jave u svakoj fazi ugovornog odnosa – tokom pregovora, sprovođenja ugovora ili u post-ugovornoj fazi. Te prakse mogu da ugroze opstanak malih proizvođača hrane, ali i da obeshrabre manje firme u izlasku na nova tržišta i investiranju u nove proizvode i tehnologije. Takođe mogu da donesu neočekivane troškove ili smanje očekivanu zaradu slabijeg trgovinskog partnera, kao i da vode preobilnoj proizvodnji i bacanju hrane.

Novim pravilima uspostavljaju se minimalni standardi zaštite kojima se zabranjuju specifične nepoštene prakse kako bi se zaštitile kompanije sa prometom manjim od 350 miliona evra. Primenjivaće se na proizvođače, zadruge, prerađivače hrane i prodavce na malo, kao i na snabdevače iz zemalja van EU.

EP navodi da se novim propisima zabranjuju:

– odloženo plaćanje kvarljive hrane
– otkazivanje isporuke u poslednjem trenutku
– unilaterlane ili retroaktivne izmene ugovora
– primoravanje isporučioca da plati za kalo
– odbijanje pisanih ugovora

Neke druge prakse, poput vraćanja neprodatih proizvoda snabdevaču, biće dozvoljene samo ako su se dve strane o tome prethodno jasno dogovorile. Članice EU moraće da odrede službu koja će se baviti primenom novih pravila i biti zadužena da sprovodi istrage i kažnjava u slučaju kršenja. Lanac snabdevanja hranom EU čine 300.000 prerađivača, 2,8 miliona distributera i maloprodavaca, 11 miliona poljoprivrednih gazdinstava i 500 miliona potrošača.

Izvor : Euroactiv

Foto: Pixabay