Uprava za agrarna plaćanja (UAP) objavila je rang-listu podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u trećem javnom pozivu.

Treći poziv zatvoren je u januaru ove godine, a odnosi se na Meru 1 IPARD-a – podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, to jest izgradnju farmi, plastenika, skladišnih kapaciteta, opremanje voćnjaka, nabavku mehanizacije…

Za investicije po ovom javnom pozivu opredeljene su tri milijarde dinara.

Kako se navodi na sajtu UAP, podnosilac zahteva može izjaviti prigovor na ovu rang-listu u roku od pet dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja. UAP bez razmatranja odbacuje nerazumljive, neblagovremene prigovore, kao i prigovore koje podnesu oni koji nisu podnosioci zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u trećem javnom pozivu Mere 1.

Dodaje se da direktor Uprave donosi rešenja kojim odobrava projekte u skladu sa ovom rang-listom ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva.

RANG-LISTA

Izvor: Smart IPARD

Foto: Pixabay