Pekarska industrija AD iz Pančeva u 2018. godini poslovala je sa neto gubitkom od 132 miliona dinara, objavljeno je u godišnjem izveštaju Beogradske berze.

Pekarska industrija ostvarila je ukupan prihod od 474 miliona dinara dok je ukupan rashod u prošloj godini iznosio 607 miliona dinara, navodi se u izveštaju koji je usvojla Skupština akcionara.

Kako je objavljeno na berzi, pokriće iskazanog gubitka u poslovnoj 2018. godini Pekarska industrija Pančevo izvršiće iz rezultata poslovanja u budućem periodu.

Foto: Pixabay, Unsplash