U Sonti se sprovodi proces komasacije zemljišta, koji će meštanima, posle okončanja, omogućiti brojne prednosti u procesu agrarne proizvodnje.

Komasacija je vredna oko 2.000.0000 evra i finasira se iz budžeta opštine Apatin i APV-a.

Poljoprivredni proizvođači iz Sonte, poput Dejana Stojakovića, koji obrađuje oko 150 jutara zemlje, konačno su dočekali komasaciju, naročito zbog toga što su im parcele, koje obrađuju, razmešte po celoj katastarskoj opštini. Osim ukrupnjavanja poseda, ističu, ovaj proces doneće im nove atarske puteve, kanalsku mrežu, ali i uštede.

– Meni će doneti komasacija smanjenje troškova, ali i goriva. Smanjiću potrošnju goriva, pošto su mi parcele raštrkane. Kada se ukrupne povećaće se i prinos – kazao je Dejan Stojaković, poljoprivrednik iz Sonte.

– Cilj je da niko ne bude oštećen i komasacija će biti transparentna. Ljudima će se pomoći što će ukrupniti svoju zemlju i gazdinstva – rekao je Dragan Radojević, sekretar MZ Sonta.

Plan je da se komasacija završi za 39 meseci, a posao neće biti lak jer u ovoj katastarskoj opštini ima preko 19.000 parcela.

– U procesu komasacije učestvuje više hiljada ljudi, gde su svi učesnici ravnopravni, od malih poljoprivrednih proizvođača do velikih i pravnih lica, pa sve do države. Vrednost postupka je oko dva miliona evra, a sredstva su iz budžeta Opštine Apatin i sufinansiranja APV-a. Suština postupka komasacije je da olakša poljoprivrednu proizvodnju krajnjim proizvođačima – izjavio je mr Vladimir Simin, predsednik Komisije za sprovođenje komasacije u KO Sonta.

U Katastarskoj opštini Sonta u procesu komasacije biće obuhvaćeno 10.400 hektara poljoprivrednog zemljišta i 450 hektara građevinskog. U toku je prva faza i izrada digitalnog plana za dalje korake u ovom postupku.

Izvor: RTV

Foto: Salaš Jakšić/Facebook