Vrednost spoljnotrgovinske razmene Republike Srpske i Rusije u 2018. godini iznosila je 568,3 miliona KM, što čini 6,3% od ukupne vrednosti robne razmjene, koju je taj BH entitet ostvario sa inostranstvom.

Ukupna vrednost izvoza Republike Srpske u Rusiju u posmatranom periodu iznosila je 28,4 miliona KM i u ukupnom izvozu RS učestvuje sa svega 0,8 odsto, dok je vrednost uvoza u istom periodu iznosila 540 miliona KM ili 10,3%, ukupnog uvoza u RS, podaci su entitetske Privredne komore.

Iz te ustanove napominju da je u odnosu na 2017. godinu izvoz u Rusiju smanjen za 18 miliona KM, odnosno za gotovo 40%. U istom periodu uvoz je također smanjen, ali po manjoj stopi, od 20,6 odsto.

U robnoj razmjeni sa Rusijom, Republika Srpska je u 2018. godini, ostvarila deficit u vrednosti od 511,4 miliona KM, a koji je u 2017. godine iznosio je 633,7 miliona KM. Pokrivenost uvoza izvozom u razmeni sa Rusijom, u prošloj godini, iznosila je 5,3%, što predstavalja smanjenje u odnosu na isti period 2017. godine kad je iznosila 6,8%.

– Predstavljeni pokazatelji ukazuju na negativne trendove razmene Republike Srpske i Rusije, budući da je u 2018. godini zabeležena visoka stopa pada izvoza iz Republike Srpske u Rusiju. S druge strane evidentiran je i pad uvoza, što je sve ukupno, za posledicu imalo smanjenje pokrivenosti uvoza izvozom – naveli su u Privrednoj komori RS.

Na prvom mestu, među deset najznačajnijih grupa proizvoda koje su se u 2018. godini izvozile na tržište Rusije, nalaze se jabuke, kruške i dunje sa učešćem od 73% u ukupnom izvozu u Rusiju.

Ostale soli neorganskih kiselina ili peroksikiselina su na drugom mestu sa sedam odsto učešća, dok su na trećem hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa gotovo pet odsto učešća. Ove tri grupe proizvoda čine 85,4% izvoza Republike Srpske u Rusiju.

Najveću vrednost uvoza iz Rusije Republika Srpska ostvaruje kad su u pitanju nafta i ulja dobijena od bitumenoznih minerala i u ukupnom uvozu iz Rusije učestvuje sa 86% učešća, na drugom mestu se nalaze naftni gasovi i ostali gasoviti ugljenvodonici sa učešćem od 6%, a na trećem su proizvodi hemijske industrije sa učešćem od 2,17%.

Ove tri grupe proizvoda čine 94% ukupnog uvoza Rusije u Republiku Srpsku.

Izvor: Fena

Foto: Pixabay