Do 31. avgusta podnose se zahtevi za podsticaje za višegodišnje zasade voća, vinove loze i hmelja, a dobra vest je da su subvencije povećane tako da maksimalni iznos podsticaja po korisniku umesto 5.000.000 sada iznosi 15.000.000 dinara.

Izmenama pravilnika utvrđeno je da subvencija za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja iznosi 10.000.000 dinara umesto 3.500.000, koliko je bilo do sada, a za nabavku naslona, odnosno kolja dobijaće se 3.300.000 dinara, umesto 1.000.000.

Povećani su i podsticaji za pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica na bankovima – umesto 400.000 dinara, sada su 1.500.000 dinara.

Za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta iz agrarnog budžeta davaće se 200.000 dinara, a do sada je bilo 100.000 dinara.

Ukoliko se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Ukoliko se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 metara, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10 stepeni ili na terasiranim površinama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze.

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ima: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, pravno lice (i to: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva).

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a najmanja površina svakog proizvodnog zasada trebalo bi da iznosi:

– 0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze i hmelja, a za šumsku jagodu 0,05 ha
– 0,3 ha – za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih vrsta voćaka

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Korisnik ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uz zahtev se, između ostalog, prilažu računi za kupljene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno računi za pripremu ili analizu zemljišta, nabavku naslona, odnosno kolja, a kad je reč o nabavci naslona, dolazi u obzir i predračun.

Zahtevi se podnose Upravi za agrarna plaćanja do 31. avgusta, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće godine do 30. septembra.

Pravilnik o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada

Izmena i dopuna pravilnika za podsticaje podizanju višegodišnjih zasada

Zahtev za podsticaje za višegodišnje zasade

Foto: Pixabay, Unsplash