U budžetu za 2020. godinu na razdelu Ministarstva poljoprivrede predloženo je 51,99 milijardi dinara, koji će omogućiti veće subvencije za poljoprivrednike za 900 miliona dinara, ali i nastavak realizacije značajnih projekata za srpski agrar, izjavio je u skupštini državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević.

Na skupštinskom Odboru za poljoprivredu na kome je razmatran predložni budžet na razdelu 24 – Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je podnela Vlada Srbije, Radošević je rekao da je predviđeno da obavezan iznos u budžetu za subvencije ne treba da bude manji od 37,1 milijardu dinara, što je za oko 900 miliona dinara više u odnosu na 2019. godinu.

Kako je rekao, ukupne subvencije u poljoprivredi sa svim izvorima finansiranja će iznositi ukupno 40,58 milijardi dinara, što čini 78 odsto od ukupnog budžeta Ministarstva poljoprivrede.

– Sve razvojne aproprijacije čine 85 odsto ukupnog budžeta Ministarstva poljoprivrede, a trošak za plate čini 2,54 odsto.

Govoreći o važnim projektima, naveo je da je u budžetu za 2020. godinu za izgradnju sistema za navodnjavanje – prvu fazu realizacije kredit Abu Dabija ukupno predviđeno 564,6 miliona dinara. Zatim, za elektrofikaciju polja, odnosno sistema za navodnjavanje 145,5 miliona dinara.

– Za izgradnju broda posebne namene – ledolomca opredeljeno je za 2020. godinu 221,2 milion dinara. Planirano je da to bude trogodišnji projekat, odnosno za tri godine ukupno je planirano 553 miliona dinara – naveo je Radošević.

Za završetak brane sa akumulacijom Stubo – Rovni kod Valjeva planirano je 20,6 miliona dinara, a za nastavak izgradnje brane sa akumulacijom Arilje – profil Svračkovo 479,7 miliona dinara.

Takođe, navodi, da su za nastavak projekta za automatizaciju odbrane od grada predviđena 602 miliona dinara u 2020, za automatizaciju radarskih centara Bukulja i Užice.

– Budžet za poljoprivredu je oko 4,6 odsto od ukupnih poreskih prihoda Republike Srbije – dodao je Radošević.

On je rekao da je cilj ministarstva da podsticajima, pre svega, podrži mala porodična poljoprivredna gazdinstva. Takođe, naveo je da je za centralu ministarstva predviđeno 1,5 milijardi dinara, za Upravu za veterinu 4,3 milijarde, za Upravu za zaštitu bilja 1,1 milijardu, Direkcija za nacionalne referentne laboratorije 162 miliona dinara, Uprava za šume sa fondom ukupno 1,3 milijardi, Upravu za agrarna plaćanja 36,5 milijardi dinara.

Za fond za podsticaj razvoja poljoprivrede 600 miliona dinara, Direkciji za vode sa fondom ukupno 5,6 milijardi dinara i Upravi za poljoprivredno zemljište 561 miliona dinara.

– Mi smo zahvalni Ministarstvu finansija, jer smo imali dobru saradnju. To nam pruža priliku da nastavimo sa politikom podsticaja. Ipak, jasno je i da je godina pred nama izborna i da će se svakako o ovom budžetu u periodu pred nama aktivno razgovarati – zaključio je Radošević.

Foto: Pixabay