Veterinarska inspekcija izvršila je pojačani nadzor u Zlatiborskom upravnom okrugu, gde je konstatovan veći broj nepravilnosti kod subjekata koji se bave preradom hrane životinjskog porekla.

U dva objekta registrovana za preradu mesa uočene su nepravilnosti pretežno strukturalne prirode, a koje su u suprotnosti sa Pravilnikom o uslovima higijene hrane kao i nepravilnosti vezane za posebne uslove higijene hrane uključujući i neimplementiran HACCP koji su u suprotnosti sa Pravilnikom o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kod jednog subjekta zatečena je hrana životinjskog porekla koja nije označena i kojoj nije moguće utvrditi sledljivost u ukupnoj količini od 405 kilograma hrane koja je proglašena nebezbednom za ishranu ljudi, stavljena van prometa i poslata na neškodljivo poništenje u prisustvu veterinarskih inspektora, a dodatnih 600 kilograma hrane koja je bila propisno obeležena, ali čuvana u neadekvatnim temperaturnim uslovima, je službeno uzorkovano i stavljeno van prometa do stizanja rezultata analiza. Pored navedenog, kod istog subjekta stavljeno je van prometa 2.000 kilograma dimljenih proizvoda i blokirano od strane veterinarskih inspektora do stizanja analiza službenog uzorkovanja jer isti subjekt u tekućoj godini nije radio analize gotovih proizvoda.

U objektu koji se bavi preradom mleka i proizvodnjom kajmaka zatečene su strukturalne neusaglašenosti, loš nivo higijene, plesnivost prostorija što u velikoj meri utiče na opšte uslove higijene hrane, a što je u suprotnosti sa Pravilnikom o uslovima higijene hrane. Pomenutom subjektu zabranjen je rad do otklanjanja nedostataka.

Za sva tri subjekta u poslovanju hranom izrečena je mera zabrane upotrebe prostorija i opreme do otklanjanja nedostataka. Subjekti kojima je zabranjeno korišćenje opreme i prostorija do otklanjanja neusaglašenosti su: Objekat za preradu mleka Zlatibor K, selo Šljivovica, opština Čajetina, Objekat za preradu mesa SZR Rupić, selo Mačkat, opština Čajetina, Objekat za preradu mesa SZR Radojičić, selo Mačkat , opština Čajetina.

Foto: Free Images