Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Drugi konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2019. godini.

Cilj Konkursa jeste podrška Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstva u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja na temu zadrugarstva, u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine, a koji će se realizovati kroz projektne aktivnosti (predavanja stručnjaka za zadružno organizovanje, posete zadrugama i nagrađivanje) i upoznavanje učenika sa radom savremenih zadruga, na teritoriji AP Vojvodine, koje posluju u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po ovom konkursu jeste 528.000,00 dinara. Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupne vrednosti projekta. Prilikom obračuna, uzima se ukupna vrednost projekta s porezom na dodatu vrednost (PDV).

Sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva, i to:
1. Troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola, radi posete zadrugama u iznosu do 40.000,00 dinara
2. Troškovi ishrane učenika srednjih škola prilikom posete zadrugama u iznosu od 400,00 dinara po jednom učeniku
3. Troškove nagrada za najbolje tri prezentacije koju će ustanove dostaviti nakon obilaska zadruga

Konkurs je otvoren zaključno sa 18. oktobrom 2019. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „DRUGI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA JAVNIM SREDNjIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, ZA REALIZACIJU PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NA TEMU ZADRUGARSTVA U 2019. GODINI.”, ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije moguće je dobiti putem telefona 021/487-45-46 od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave

Foto: Poljoprivredna škola Vršac/Facebook