Pokrajinski sekretarijat za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Cilj konkursa jeste ulaganje u novu opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanje ruralnog stanovništva. Za realizaciju konkursa za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji Pokrajine u ovoj godini opredeljeno je 20.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 odsto od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova. Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica čija investicija je ralizovana na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investcije.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000 dinara, odnosno 2.200.000 dinara za podnosioce prijava preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljopirvredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000 dinara ili veća od tog iznosa.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenja su za nabavku: kuvača za pivo, odnosno, varione, rashladnog sistema za održavanje temperature, pločastog izmenjivača za hlađenje sladovine, linije za pranje fermentora (cip) sistem, linije za flaširanje, pumpe za pretakanje, linije za prečišćavanje i osmozu vode.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 1. oktobrom 2019. godine.

Više o uslovima konkursa kao i potrebnoj dokumentaciji možete dobiti na broj telefona 021/456-267, u periodu od 10 do 13 časova.

Tekst konkursa

Pravilnik

Obrazac prijave

Foto: Free Images