Vinski cvet

157

U proizvodnji vina nije retkost da se dešavaju greške i propusti, što dovodi do pojave mnogih bolesti i mana vina. Jedna od najčešćih bolesti je vinski cvet.

Prouzrokovači ove bolesti su gljivice iz roda Candida koje se razvijaju u prisustvu kiseonika, što znači da nastaju u polupraznim bačvama.
Podložnija infekciji su vina do 10% alkohola, a otpornija ona s preko 11%.

Pored kiseonika, bitna je i temperatura. Optimalna temperatura za razvoj vinskog cveta je od 20 do 25 stepeni, a podnosi i temperature od 15°C. Ova bolest se teže suzbija od ciknulosti vina, jer Candida podnosi znatno veće količine sumpor-dioksida.

Preventiva se sastoji od održavanja higijene podruma i bačvi, kao i plastičnih creva, ako njih koristimo za pretakanje. U tom slučaju, crevo moramo dobro očistiti kad ga prenosimo iz jedne bačve u drugu, kako ne bismo preneli i uzročnika vinskog cveta. Zato je za pretakanje vina najbolje koristiti slavine na bačvama.

Kad se bolest pojavi, moramo primeniti neke mere lečenja. Jedna od njih je dolivanje zdravog vina kako bi omogućili izbacivanje gljivica vinskog cveta preko gornjeg otvora bačve. Ako to nije moguće, vino bi trebalo pretočiti u čistu zasumporisanu bačvu. Poželjno je tada kupažirati (mešati) slabije alkoholno vino sa jačim vinom, ali istog godišta. Poslednja mera lečenja je sumporisanje, ali zbog otpornosti Candide, koristimo najmanje 15 g vinobrana ili najmanje 100 ml sumporaste kiseline na svakih 100 litara vina. Vina koja sadrže preko 12% alkohola ne podležu vinskom cvetu.

Izvor: dipl. inž. Zorica Petkanić, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay


reklama