Viralni marketing organskih poljoprivrednih proizvoda

96

Viralni marketing kao terminološki izraz izborio je svoje mesto u marketing literaturi širom sveta krajem prošlog veka. Međutim, još uvek nemamo jedinstveno opredeljenje o tome koji su stvarni počeci primene koncepta viralnog marketinga, jer ga neki autori poistovećuju sa konceptom marketinga od „usta od usta“ kao jednog od najstarijih oblika promotivnih aktivnosti.

Ipak, ono oko čega se svi slažu je njegova nezamenljiva uloga u prodiranju u svest potrošača i kreiranju želje za posedovanjem, odnosno kupovinom različitih kategorija proizvoda i usluga. Uspeh preduzeća sve više je uslovljen sposobnošću da se kreira viralna informacija i pronađu mehanizmi, tj. taktike kako da se ta informacija brže od informacije konkurentskih preduzeća proširi na željeni deo ciljnog tržišta, odnosno svest potrošača.

Digitalna tehnologija kao savremeni medij od ogromne je pomoći u tom nastojanju. Nezustavljivo prodiranje značaja društvenih mreža u svakodnevnom prijemu informacija kojem je izložen dominantan udeo globalnog stanovništva stvara jedan od idealnih preduslova za brzo širenje informacija kreiranih od strane preduzeća. I ona to danas obilato koriste. Polazni stav je da svi oni koji su aktivno uključeni u promovisanje i realizaciju ideje o potrebi većeg učešća organskih poljoprivrednih proizvoda u ukupnoj ponudi i potrošnji prehrambenih proizvoda imaju potrebu da koriste pozitivne aspekte primene viralnog marketinga.

Organski poljoprivredno-prehrambeni proizvodi predstavljaju kategoriju proizvoda koja ima dinamičnu stopu rasta tražnje u svetu i kod nas. Iako su procentualno zastupljeni sa još uvek skromnim učešćem na ukupnom tržištu hrane, tj. poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, sve veći broj preduzeća iz organskog biznisa aktivno se bori za svoju poziciju na ovom prestižnom i veoma zahtevnom tržištu. U arsenalu različitih promotivnih strategija koje primenjuju u takmičenju sa preduzećima koja agresivno nude konvencionalno proizvedene poljoprivredno-prehrambene proizvode, organskim proizvođačima i prerađevačiama na raspolaganju je i viralni marketing. Polazeći od pozitivnih efekata koje je ovaj koncept već dokazao na primeru brojnih proizvoda iz različitih kategorija potrošne robe, među kojima su upravo prehrambeni proizvodi najviše prisutni, potrebno je da se primenom adekvatnih taktika viralnog marketinga pozicioniraju u svesti što većeg broja potencijalnih kupaca organske hrane.

Izvor: mr Mladen Pavlović, PSSS Beograd

Foto: Freepik


reklama