Visoke temperature ostaviće posledice na rod maline

346

Na području delovanja RC Valjevo berba jednorodnih sorti maline u nižim predelima je pri kraju, dok je na lokalitetima sa višom nadmorskom visinom berba u jeku. U zasadima remotantnih sorti u narednim danima se očekuje početak berbe. Povišene dnevne temperature u prethodnih mesec dana, od 13. juna do 13. jula negativno su uticale na zasade maline.

Maksimalne dnevne temperature su prelazile 30 stepeni, a u periodu od 21. do 25. juna zabeležene su ekstremno visoke temperature preko 35°C. Za ovaj period se beleže padavine samo u tri navrata: 19.06. i to 39,6 mm, 01.07. 22 mm i 09.07. od svega 10,6 mm.

Vizuelnim pregledom zasada utvrđen je loš kvalitet plodova, smanjena veličina i pojava beličastih fleka i ožegotina. Takođe se registruje pojava ožegotina i na listovima, koje su izraženije u zasadima bez mreže za zasenjivanje. Prinos je smanjen, dok je proces same berbe ubrzan.

Na lokalitetima sa nižom nadmorskom visinom, kao i u zasadima gde nije postavljen sistem za navodnjavanje došlo je i do sušenja pojedinih izdanaka, dok je u zasadima, koji su bili lošijeg zdravstvenog stanja i gde je neadekvatno sprovedena hemijska zaštita tokom vegetacije došlo do sušenja izdanaka preko 40%. Na lokalitetima sa višom nadmorskom visinom procenat štete je manji.

PIS preporučuje proizvođačima da navodnjavaju zasade u cilju boljeg porasta jednogodišnjih izdanaka, sprovode redovne agrotehničke i hemijske mere zaštite u cilju očuvanja rodnog potencijala i zdravstvenog stanja zasada maline za narednu godinu.

Foto: PIS


reklama