Vlada donela dve nove uredbe za poboljšanje kvaliteta života i rada ljudi na selu

38

Ministar za brigu o selu Milan Krkobić izjavio je da se aktivno radi na tome da se žiteljima sela približe uslovi života koje imaju stanovnici gradova, kao i da im se učine dostupnim sve vrste usluga – administrativne, zdravstvene, obrazovne, ali i kulturni i sportski sadržaji.

Ministar Krkobabić se obratio poslanicima i građanima na sednici Skupštine Srbije, pošto je Vlada na inicijativu Ministarstva za brigu o selu donela dve nove uredbe za poboljšanje kvaliteta života i rada seoskog stanovništva.

Prva uredba odnosi se na utvrđivanje programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu mini buseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Srbije i ona predviđa dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva koji će služiti isključivo za potrebe prevoza stanovništva iz jednog sela u drugo, ili iz sela u gradsko odnosno opštinsko sedište.

Za ovaj program opredeljeno je u budžetu 120 miliona dinara, a njegovom realizacijom rešavaju se osnovne potrebe kretanja seoskog stanovništva, u cilju omogućavanja kvalitetnijeg života u ruralnim sredinama, bolje povezanosti i zadovoljenja potreba stanovništva administrativnog, obrazovnog i medicinskog karaktera.

U saopštenju je ukazano da su podnosioci prijave na javni konkurs jedinice lokalne samouprave sa čitave teritorije Srbije, a maksimalan iznos sredstava za ove namene po jednoj prijavi je sedam miliona dinara.

Uredba o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom “Miholjski susreti sela” predviđa jednodnevnu ili višednevnu manifestaciju koja se može održati u svim naseljenim mestima-selima na teritoriji Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Podnosilac prijave na javni konkurs su jedinice lokalne samouprave sa čitave teritorije Srbije, koje same osmišljavaju program manifestacije, trajanje i mesto održavanja.

Aktivnosti u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti, održavanja sportskih takmičenja, promovisanja očuvanja i unapređenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti.

Za ovaj program opredeljeno je u budžetu 43 miliona dinara, a cilj je obogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima, negovanje tradicionalnog načina života i kulturno istorijskog nasleđa, a maksimalan iznos odobrenih sredstava po jednoj prijavi iznosiće do 500.000 dinara.

Foto: Agro TV


reklama