Vlažni kukuruz u ishrani svinja

644

Kod krmača, visoka energetska koncentracija kukuruza povoljno utiče na dobar tov ovih životinja posle prestanka hranjenja prasića i na kraju razdoblja gestacije.

pigglywiggly-005

Korištenje vlažnog kukuruza kao glavnog elementa u prehrani (60%), učinkovito pokriva visoke potrebe krmače koja doji prasad. Karakteristike krmača koje su hranjene celim vlažnim zrnom inetriranog kukuruza mogu se porediti sa onima koje se postižu kod životinja koje uzimaju hranu na bazi suvog kukuruza ili žita. Prilikom okota, prasad će biti jača, a omogućena je i dugovečnost krmača.
Kod prasadi, hrana na bazi vlažnog kukuruza vrlo je dobro prihvaćena i dobro se konzumira. Visok aciditet ove hrane doprinosi dobrom zdravstvenom stanju životinje, bez dijareje izazvane prehranom. Sa vlažnim kukuruzom u zrnu, rast prasića i indeks potrošnje istog su reda veličine kao sa hranom na bazi suvog kukuruza. Davanjem hrane na bazi vlažnog kukuruza mora se dobro ovladati i koordinisati kako bi se zadovoljila prehrana koja odgovara potrebama, bez nagomilavanja vlažne namirnice koja bi ostala nepotrošena.
Kod prasadi čije se meso prerađuje u mesne proizvode, davanje obroka na bazi siliranog ili inertiranog vlažnog kukuruza dovodi do poboljšanja indeksa potrošnje u odnosu na kontrolni obrok na bazi suvog kukuruza. Obroci na bazi vlažnog kukuruza donose takav profil masne kiseline iz svinjske masti koji je povoljan za kvalitet proizvoda dobijenih usoljavanjem.


reklama