Vodostaji niski, riblji fond ugrožen

115

Vodostaji reka u Srbiji su na vrlo niskom nivou, blizu biološkog minimuma i takva situacija nas očekuje do septembra, kažu hidrolozi.

To znači da su reke na granici tečenja i da se količina kiseonika smanjuje što direktno utiče na živi svet.

Osim reka, ugrožena su i jezera, naročito ona koja osim akumulacije nemaju drugi dotok vode.

Nekoliko vezanih sušnih godina dovelo je do toga da je nivo vode na većini akumulacionih jezera u Vojvodini na biološkom minimumu, ipak najdrastičnija situacija je na jezeru u Čonoplji odakle je, zbog isušenja, počelo preseljenje ribe.

– Translokacija ribljeg fonda podrazumeva prvo izlov preostale žive ribe smeštanje u velike kanistere koji imaju svež dotok kiseonika konstantno i voze se u najbližu ribolovnu vodu koja je u ovom slučaju kanal Vrbas – Bezdan koji je sastavni deo hidrosistema – navodi Igor Kolaković iz JVP „Vode Vojvodine“.

Momir Kostić iz Udruženja sportskih ribolovaca „Šaran“ iz Čonoplje objašnjava da problem datira od pre pet godina.

– Svako proleće imali smo sve manju akumulaciju: nema kiše, nema snega. Kad je temperatura preko 30 stepeni i više, a još i ako malo vetrića ima, gubi se dnevno na nivou od 2,5 do 3 cm vode – navodi Kostić.

Trenutni parametri pokazuju da je ovo najsušnija godina od 2012, a predstoje nam još dva letnja meseca i nimalo optimistične prognoze kada je reč o padavinama u narednom periodu.

– Očekujemo da i u sledećih 15 do 20 dana ostane slična situacija. Sledeće nedelje se očekuju neke sporadične manje padavine, ali će biti nedovoljne da poprave značajnije ovaj nepovoljni hidrološki bilans – prognozira Dejan Vladiković, hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Suša je uzrokovala da se poslednjih dana na Savi i Dunavu beleže vrednosti ispod niskih plovidbenih nivoa, ipak u Lučkoj kapetaniji Novi Sad kažu da problema u plovidbi nema.

– Mi smo pre neka 2-3 dana izdali saopštenje brodarstvu, obavestili sve brodove, brodare da je situacija takva da je vodostaj nizak da će se pojaviti manje širine u plovnom putu, da su se pojavile manje dubine, i samo upozorili brodare u smislu da ograniče svoje veličine sastava i gazove brodova – prenosi Miroslav Činčurak, iz Lučke kapetanije Novi Sad.

On dodaje da za sada nema najava da bi u narednom periodu moglo da dođe do drastičnijeg opadanja vodostaja koji bi ugrozio plovidbu.

Izvor: RTV

Foto: JVP „Vode Vojvodine“


reklama