Vreme je za zaštitu jabuke od pepelnice, čađave pegavosti lišća i krvave vaši

69

Zasadi jabuka se nalaze u fazi pojave zelenih listića do vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni. U ovim fazama razvoja jabuka veoma je važno sprovesti zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke, naročito u zasadima gde je prisutan osetljiv sortiment poput ajdreda, jonagolda, red jonaprinca, jonatana, greni smita i dr.

Sa ciljem zaštite jabuke od pomenutog patogena preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida na bazi kresoksim-metila, meptildinokapa, bupirimata ili ciflufenamida.

U jabučnjacima je potrebno nastaviti zaštitu od najznačajnijeg patogena u proizvodnji jabuke, prouzrokovača čađava pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke. Prema ovonedeljnom praćenju dozrevanja pseudotecija ovog patogena utvrđena je dozrelost između 10-20%. To znači, da sa svakim narednim padavinama postoji rizik od ostvarenja infekcije u jabučnjacima. S obzirom na lokalni karakter najavljenih padavina, preporučuje se pažljivo praćenje vremenske prognoze i pre padavina sprovođenje fungicidnog tretmana nekim od preventivnih preparata na bazi metirama, dodina, kaptana, fluazinama ili ditianona.

U mnogim zasadima jabuka registrovano je prisustvo krvave vaši. U toku je migracija prezimljujućih larvi na nadzemne delove biljaka. Sada je pravo vreme za suzbijanje larvi krvave vaši, jer još uvek nemaju voštanu navlaku i kao takve izložene su delovanju insekticida. Može se primeniti neki od insekticida na bazi flonikamida.

Foto: PIS Srbija, Envato


reklama