Vreme za tretman jabučastog voća preparatima na bazi bakra

78

Zasadi jabuka i krušaka, u zavisnosti od lokaliteta i sorte, nalaze se u fazama od kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03), do faze zeleni listići 10 cm iznad ljušture pupoljka, mišje uši (BBCH 10). Sa svakim narednim danom može se očekivati razvoj vegetacije i pojava zelene lisne mase.

U zasadima jabuka već je registrovano prisustvo zrelih askospora, a najavljene padavine za početak sledeće nedelje, mogu stvoriti povoljne uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krasavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) odnosno prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

Sa ciljem zaštite jabuka od infekcije navedenim patogenom i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), preporuka proizvođačima je primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

* Funguran OH/Patrol (a.m.Cu iz bakarhidroksida) – 2 kg/ha
* Nordox 75 WG (a.m. Cu iz bakar oksida) – 0,1-0,2 %
* Fungohem SC (a.m.bakar-hidroksid) – 1,5 – 3 kg/ha
* Kocide 2000 (a.m bakar-hidroksida) – 2,5 kg/ha
* Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) – 0,5%
* Everest (Cu iz bakar-hidroksida)- 0,3-0,4%

Za smanjenje potencijala prezimljujućih formi lisnih i štitastih vašiju kao i grinja, preporuka je i primena preparata na bazi mineralnih ulja.

Foto: PIS Srbije


reklama