Vukovi u Evropi godišnje ubiju 65.000 ovaca

89

U poslednjih 40 godina populacija vukova u Evropi je porasla na 20.000 jedinki. Počev od sedamdesetih godina 20. veka, vukovi kao i drugi veliki divlji mesojedi su zaštićeni Bernskom konvencijom zaštite Evropskih divljih životinja i prirodnih staništa.

Krajem prošle godine Evropska komisija je predložila snižavanje nivoa zaštite vukova u EU, čime bi se omogućilo zemljama članicama da ih odstreljavaju radi zaštite stoke. Mesec dana posle donošenja ovog predloga, sud u Švajcarskoj doneo je odluku da delimično blokira plan za odstrel vukova, kojim bi ova zemlja trebalo da odstreli 70% vučje populacije.

Poljoprivrednici u Evropskoj Uniji tvrde da vukovi ubijaju previše ovaca i druge stoke.

Naime, na osnovu podataka Komisije, vukovi svake godine ubiju oko 65.000 ovaca ali i drugih domaćih životinja.

Komisija tvrdi da je populacija vukova zdrava i da bi odstreljavanje moglo da je održi na kontrolisanim nivoima. Svaka članica bi sama određivala kvotu vukova koji bi bili ubijeni, način ubijanja, kao i vremenski okvir za sprovođenje ovog plana.

Preko 300 udruženja građanja koja se bave zaštitom životne sredine, a pored toga i životinja u EU, su protiv ovakvog predloga. Ekološke grupe kritikuju nedostatak naučnih dokaza o efikasnosti odstreljavanja. Neki naučnici upozoravaju da bi odstreljavanje moglo da pogorša problem destabilizacijom vučjih čopora. Neke članice poput Slovenije ili Belgije imaju već sada izuzetno malu populaciju vukova, tako da bi sprovođenje ovakvog plana bilo pogubno za populaciju ovih karnivora u navedenim zemljama.

Predlog, koji bi trebalo da odobre sve zemlje članice EU, suočava se sa pravnim izazovima. Ishod je neizvestan, ali posle 40 godina zaštite ove populacije, promena statusa zaštite vukova je i dalje moguća.

Izvor: Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“/Facebook, Agrosmart

Foto: Envato


reklama