Za izazivače požara kazne i do milion dinara

8

Na sednici Okružnog štaba za vanredne situacije u Pirotu usvojen je Operativni plan za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom i od šumskih požara, a građanstvu je upućen apel da se prestane sa praksom paljenja biljnih ostataka na otvorenom, odnosno strnjike na poljima, što veoma često dovodi do velikih požara.

Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka je zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara (član 50). Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Spaljivanjem biljnih ostataka često dolazi do nekontrolisanih požara na otvorenom, koji nanose velike materijalne štete i stradanje ljudi.

Izvor: Pirotske vesti

Foto: Pixabay


reklama