Za potrebe šećerana kompanije „Sunoko“ biće zasejano oko 32.500 hektara šećerne repe (1)