Zadrugarstvo u EU i unapređenje zadrugarstva u Srbiji

90

Zadrugarstvo u EU danas predstavlja vrlo značajan oblik udruživanja što je jednim delom vezano za dugu tradiciju poslovanja koja datira još od sredine 19. veka.

Sa brojem od gotovo 300.000 zadruga i direktnim zapošljavanjem 4,8 miliona radnika, te indirektim uticajem na 140 miliona stanovnika, zadrugarstvo je nepobitno važan faktor ekonomskog razvoja. Kao dokaz za to koliko su zadruge danas u EU jake, govori i činjenica da su se mnoge razvile i u sektorima u kojima su jake i profitne organizacije, kao što su bankarstvo, osiguranje, farmacija, zdravstvo, poljoprivreda i dr.

Na osnovu analiza i dobre prakse poslovanja, donesen je Zakon o razvoju zadruga u Evropi sa tri glavna cilja:

1) intenzivnija promocija zadrugarstva širom EU i promocija osnivanja novih zadruga;

2) unapređenje zadružnog zakonodavstva;

3) održavanje i unapređenje zadružne uloge i zadružnog doprinosa društvu.

Zbog svega gore navedenog, planovi EU će podržavati: promociju zadružnog poslovanja, unapređenje saradnje u cilju razvoja zadružnog poslovanja; razvoj novih tehnika za skupljanje i analizu podataka; organizaciju edukacija, obrazovanja i prekvalifikacije; osiguranje najbolje poslovne podrške temeljene na prethodnim iskustvima; razvoj zadruga kroz pristup EU fondovima i programima; razvoj regulative vezane za zadruge.

Iz pomenutog se može zaključiti da je Srbiji potreban razvoj modernih specijalizovanih zadruga u svim pravcima poljoprivredne proizvodnje. Srbija je agrarna zemlja sa velikim potencijalom za razvoj poljoprivrede, zahvaljujući pre svega povoljnom geografskom položaju, stručnim kadrovima i velikom broju poljoprivrednih instituta. Pažnju treba posvetiti poboljšanju položaja poljoprivrednih porodica i ukrupnjavanju malih poljoprivrednih gazdinstva zbog povećanja proizvodnje i smanjenja uvoza hrane.

Zemljoradničke zadruge daju veliki doprinos tehničko-tehnološkom razvoju poljoprivredne proizvodnje na selu i integralnom ruralnom razvoju, a zahvaljujući zadrugama se stvara i bolji položaj velikog broja poljoprivrednih proizvođača bez obzira na znatan broj malih gazdinstava, jer se kroz poboljšanje poslovanja u okviru zadruga poljoprivrednicima pruža mogućnost da povećaju svoj posed, kao i asortiman proizvoda, i tako ostvare i bolji ekonomski rezultat usled većeg obima proizvodnje.

 

Autor: mr Mladen Pavlović, PSSS Mladenovac
Foto: Pixabay

reklama