Zagrtanje krompira

990

Zagrtanje je neophodna agrotehnička mera za uspešno gajenje i dobar rod krompira, pošto ova kultura formira krtole u zemljištu. Od posebne je važnosti kada, kako i na koji način se formira bank.

U širokoj proizvodnji krompira zagrtanje se često obavlja sa velikim zakašnjenjem, pred cvetanje, kada se povređuje korenov sistem, formirane stolone i stablo, što svakako ima uticaja na smanjenje prinosa.

Prilikom mašinske sadnje krompira, sadilica sa diskovima zagrne seme sa najmanje 5 cm zemlje. Konačno oblikovanje banka vrši se dodatnim nagrtanjem specijalnim mašinama nagrtačima između redova, ili bez njih tokom višekratnog nagrtanja. Dobar bank mora da ima sa svih strana, iznad i sa obe bočne strane krtole jednak sloj zemlje.

Optimalan bank ima poprečni presek 850-1.000 cm2. Takav bank u osnovi je 75 cm širok, visok je 25 cm i ima zaobljen vrh od 10-20 cm na kome je rastresita zemlja. Nagrtanje se može obaviti neposredno posle sadnje pliće, a kasnije u toku nicanja, ili kada su biljke visine 15-20 cm. Trebalo bi naglasiti da je ogrtanje obavezna mera nege, jer krompiru je neophodna što veća količina rastresite zemlje za formiranje i razvoj krtola.

U slučajevima kada se koriste herbicidi sa rezidualnim delovanjem, ili ako se očekuju temperature iznad 12-15 stepeni, konačno nagrtanje može se obaviti neposredno posle sadnje.

Mera koja predhodi zagrtanju krompira je kultivacija, a obavlja se 7-10 dana posle nicanja. Cilj ove mere je razbijanje pokorice, rastresanje površinskog sloja, uništavanje izniklih korova, a takođe da se usitni dovoljno zemlja za pravljenje grebena, u kome se formiraju krtole.

Neposredno pre nagrtanja neophodno je obaviti i prihranu sa azotnim đubrivima. Ukupna količina čistog azota koja je neophodna za formiranje dobrog prinosa iznosi u proseku oko 160 kg/ha. Pred sadnju se unosi 60%, a u prihrani 40% azota. Sa prihranom dodaje se oko 60 kg/ha čistog azota raspoređenog u jednoj ili dve prihrane.

Što se tiče broja zagrtanja, preporuka je da se zagrtanje izvede dva puta: prvo kada se pojave redovi, a drugo u fazi 3-4 lista, a posle druge prihrane azotom. Prvo zagrtanje ujedno može poslužiti i kao zaštita od kasnih mrazeva u ranoj proizvodnji.

Pravilno formiran bank ima značajnu ulogu u usevu krompira kod visokih temperatura tokom leta. Pri temperaturama višim od 28 stepeni prestaje formiranje i rast gomolja. U takvim uslovima dobro formiran bank doprinosi rashlađivanju unutrašnje zone formiranja gomolja.

Za agrotv.net: Mr Anka Kačarević, PSSS Beograd

Foto: Pixabay


reklama