Zajedničkom akcijom građana i stručnjaka zbrinut riđi mišar

68

Na osnovu obaveštenja dobijenih od građana stručni saradnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije su pronašli povređenu pticu grabljivicu u blizini mesta Besni Fok, uz zrenjaninski put, u opštini Palilula (Beograd).

Stručni saradnici Zavoda za zaštitu prirode pregledali su pticu koja ima povredu na krilu i jednoj nozi, te su je zbrinuli u prihvatilištu Zoo vrta u Beogradu. Posle zajedničkog pregleda sa veterinarima i biolozima Zoo vrta, konstatovano je da je ptica stradala elektrokucijom, odnosno električnim udarom na strujnom vodu.

Povređena ptica je riđi mišar (Buteo rufinus), strogo zaštićena divlja vrsta u skladu sa Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Riđi mišar je predstavnik grupe dnevnih grabljivica, srednje veličine, dužine tela 50-61 cm i raspona krila 130-155 cm. Rasprostranjen je u jugoistočnoj Evropi, Maloj Aziji, većem delu srednje Azije i na Bliskom istoku, kao i u delovima severne Afrike. Nastanjuje stepe, polupustinje, klisure, planinske pašnjake i poljoprivredna područja od nizija do visokih planina. Ugrožava ga gubitak staništa, širenje poljoprivrednih površina i trovanje pesticidima.

U Srbiji je redovna gnezdarica, čija se populacija procenjuje na svega 22-33 gnezdeća para sa brojnošću koja fluktuira usled različitih faktora poput uništavanja staništa i zauzimanja istog širenjem infrastrukture, poljoprivredne prakse i stradanja od elektrokucije i na turbinama vetroelektrana. Populacija riđeg mišara u Srbiji je ocenjena kao ranjiva (VU – Vulnerable), u skladu sa IUCN kriterijumima, a podaci su dostupni u Crvenoj knjizi faune Srbije III – Ptice.

Foto: Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Envato


reklama