Zalučenje jagnjadi

171

Porast i razviće jagnjadi zavisi od pravilne ishrane i nege naročito prvih šest meseci starosti.

Jagnjad se posle rođenja drže u odvojenim boksevima zajedno sa majkama, ukoliko je moguće do 10 dana, a najmanje 4 do 5 dana. Posle toga se ovce sa jagnjadima grupišu prema datumima jagnjenja i starosti jagnjadi. Ovce sa blizancima se po pravilu drže odvojeno od ostalih ovaca.

Ishrana jagnjadi po rođenju započinje sisanjem majčinog mleka koje je bogato vitaminima A i B, zatim proteinima, mastima i drugim hranljivim materijama koje su značajne za pravilan razvoj jagnjadi. Prvi obrok kolostruma trebalo bi dati najkasnije u vremenu od 30 do 60 minuta posle jagnjenja i obezbediti češće dojenje jagnjadi. Pri uzrastu od 7 do 10 dana u obroke jagnjadi trebalo bi uključiti smešu koncentrata sa 18% proteina i kvalitetno seno lucerke, deteline i otave. Ova hraniva davati najmanje 60 – 90 dana uzrasta do odbijanja od sise. Ovakvim postupkom u pogledu ishrane i držanja, jagnjad su naviknuta na koncentrovanu i biljnu hranu, tako da se u starosti sa tri, a najkasnije sa četiri meseca zalučuju.

Zalučivanje jagnjadi se vrši postepeno s tim što bi jagnjad namenjena za priplod trebalo odbiti sa 3 meseca. Odbijanje jagnjadi traje približno mesec dana, kako bi se ona potpuno navikla na drugu hranu. Izvodi se tako što se jagnjadima smanjuje broj sisanja u toku dana. Prve nedelje broj sisanja se smanji od četiri puta na tri puta dnevno. Jagnjad se puste da sisaju ujutru u podne i uveče, a ostalo vreme se hrane koncentratom, senom ili se isteruju na pašu. Druge nedelje se ukida jutarnje sisanje, treće podnevno a četvrte večernje, tako da se četvrte nedelje jagnjad potpuno zaluče. Ovakva postepenost utiče pozitivno na jagnjad jer su primorana da uzimaju veće količine druge hrane, a ovce postepeno zasušuju.

U nastojanju da se ovčarska proizvodnja intenzivira primenjuje se rano zalučivanje jagnjadi. Prednost ranog zalučenja se ogleda u dobijanju veće količine mleka u stadima ovaca koje se muzu, a ranije zasušivanje ovaca utiče na sticanje kondicije za ponovno parenje, skraćenje post partuma i povećanje intenziteta plodnosti. Praktična iskustva ukazuju da jagnjad ne treba zalučivati pre nego što dostignu masu od 12 kg, odnosno starost od najmanje mesec dana uz prihranu koncentratima za zamenu majčinog mleka. Kada jagnjad dostignu masu od 20 kg hrane se kao i sva ostala jagnjad za priplo ili tov.

Izvor: dipl. inž. Nebojša Brajović, PSSS Čačak

Foto: Envato


reklama