Započet program AgroBusiness School – podrška za studente i jačanje poljoprivrednog sektora

29

Kompanija Al Dahra, u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Beogradu, započela je jedinstveni obrazovni program u Srbiji – AgroBusiness School, namenjen studentima završnih godina i master studija.

Posle pažljive selekcije velikog broja kandidata, odabrano je 15 polaznika koji će pohađati teorijske i praktične module i biti u prilici da naučeno primene kroz plaćenu praksu. Najboljim polaznicima biće pružena mogućnost zaposlenja nakon završetka programa.

Cilj ovog projekta je da podrži studente u profesionalnom razvoju i pruži im jedinstvenu priliku da se upoznaju sa različitim aspektima industrije koju će kasnije i sami razvijati.

– U saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Beogradu, selektovali smo 15 polaznika koji će, u narednih godinu dana, usavršiti svoja teorijska i praktična znanja kroz individualni i grupni rad. Prvi polaznici AgroBusiness School programa dolaze sa različitih smerova poput agroekonomije, biljne proizvodnje, fitomedicine, zootehnike, prehrambene tehnologije, biotehničkog i informacionog inženjeringa. Verujemo da će ovi mladi ljudi, nakon završenog programa, steći znanja koja će im pomoći da unaprede poljoprivredni sektor u našoj zemlji, a mi smo tu da ih u tome podržimo – izjavila je Tanja Kostić, Senior HR Business Partner kompanije Al Dahra.

U prva tri meseca, polaznici će pohađati različite teorijske module, gde će naučiti više o osnovama upravljanja, liderstvu, komunikaciji, timskom radu i drugim „mekim veštinama“.

– Završavajući fakultet, studenti dobijaju samo ulaznicu za pozorište, a koju će predstavu igrati i koju ulogu imati zavisiće od njihovih sposobnosti da izgrade dobre međuljudske odnose. Zato se mi trudimo da jedni druge bolje upoznamo, razumemo i zajedno kreiramo naše buduće uloge – kaže Miroslav Živković, predavač iz kompanije Franklin Covey Srbija.

Posle teorijske obuke, počevši od januara sledeće godine, dugogodišnji eksperti kompanije Al Dahra pokazaće polaznicima kako se efikasno upravlja resursima u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, a dodatno će ih upoznati sa drugim poslovnim procesima poput prodaje, nabavke, finansija, logistike, održivog poslovanja itd.

Od kada posluje u našoj zemlji, Al Dahra Srbija je uložila više od 85 miliona evra u unapređenje operacija i proizvodnje. Ovaj napor je obuhvatio modernizaciju postojeće infrastrukture i izgradnju nove, kao i nabavku savremenih mašina i opreme. U skladu sa kontinuiranim strategijama ulaganja, kompanija planira da nastavi ovaj ciklus investicija i tokom narednih godina.

Nadogradnja investicijama je svakako i ulaganje u mlade u okviru industrije. Sa radnom snagom od 5.000 zaposlenih i poslovanjem u više od 20 zemalja, osim svojih proizvoda i usluga koje nudi na preko 45 tržišta, kompanija Al Dahra pruža primer uspešne poslovne prakse i omogućava pristup savremenim znanjima i tehnologijama u poljoprivredi.

Foto: Al Dahra Srbija


reklama