Zasađena 10. „Školska šuma“ na teritoriji Grada Kikinde

24

Učenici Osnovne škole „1.oktobar“ u Bašaidu učestvovali su u sadnji desete „Školske šume“, koja se nalazi na lokaciji „Dudarnica“, u organizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj. Zahvaljujući ovoj akciji, sve škole u naseljenim mestima Grada Kikinde sada imaju svoju „Školsku šumu“.

Sadnji je prisustvovala i Miroslava Narančić, sekretarka resornog Sekretarijata.

– Ciljevi ovog lepog projekta su da deca zajedno rastu sa šumom, da nauče da sade i čuvaju stabla, ali i više nauče o zaštiti i značaju životne sredine. U Bašaidu smo zasadili 150 stabala jasena, javora, crvenolisnih formi ukrasnog žbunja i borova. Do kraja godine trebalo bi da završimo i projekat koji finansiraju Grad Kikinda i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, u vezi sa sadnjom vetrozaštitnih pojaseva na potezu Mokrin – Mlaka, u dužini od osam kilometara sa oko četiri i po hiljade sadnica poljskog jasena, a završetkom te sadnje, privodimo kraju i parternu sadnju u samom gradu – istakla je Miroslava Narančić.

U sadnji na „Titovom gaju“ u Bašaidu učestvovali su i polaznici učeničke sekcije za zaštitu životne sredine „Eko junior“.

– Ovom lepom ekološkom akcijom završavamo prvo polugodište, tako da se veliki broj učenika odazvao sadnji, kako bismo svi zajedno doprineli našoj prirodi, uz činjenicu da se na ovaj način svaki učenik povezao sa životnom sredinom. Vrlo je važno da proširimo svest o očuvanju životne sredine jer smo svedoci klimatskih promena, tako da je bitno da učenici postanu svesni o značaju životne sredine – dodala je Nevena Mesaroš Oličkov, nastavnica hemije i koordinatorka učeničke sekcije za zaštitu životne sredine „Eko junior“.

Foto: Grad Kikinda


reklama