Zaštita od mraza pomoću mini-rasprskivača

359

Proleće je period kad biljka ulazi u vegetaciju, počinje sa razvijanjem bočnih grana, zelene mase i cvetova, a upravo su cvetovi najosetljiviji u to vreme zbog prolećnih mrazeva koji mogu da unište planiran rod.

Najsigurnija metoda za zaštitu od prolećnih mrazeva svakako je upotreba mini-rasprskivača ili ’Fogging sprey’.

Mikrokišenje je nastalo od sistema ’kap po kap’, a umesto kapaljki postavljaju se mikrorasprskivači na cevi koje su instalirane iznad ili u visini biljke.

Fogeri stvaraju veštačku maglu, na taj način vrši se konzerviranje temperature same biljke i ne dozvoljava cvetu da dođe do tačke mržnjenja. Na cvetu se stvara ledena ’košuljica’ koja prekriva površinu celog cveta ili tek formiranog ploda, dok je tkivo tih organa zaštićenom temperaturom koja se stvara u tom procesu – u toku zamrzavanja vode, oslobađa se toplota; na jedan gram vode oslobađa se 80 kalorija. Ako je neki deo biljke prekriven tankim slojem vode, prelaskom vode u led oslobađa se toplota koja sprečava pad temperature tog dela biljke ispod nula stepeni.

Ledena ’košuljica’ predstavlja idealan izolator i štiti biljku sve dok traje mraz. Ovim sistemom uspevala je zaštita i na minus deset stepeni. U slučaju jačeg mraza neophodna je veća količina vode.

Ceo sistem mini-rasprskivača povezan je sa kompjuterom čiji softver konstantno ima informacije o spoljašnjoj temperaturi. Kad temperatura padne na nula stepeni, uključuje se sistem i počinje orošavanje biljaka. Količina vode je oko 3 mm/h/m2.

Negativni uticaji na tok orošavanja ima vetar koji raznosi kapljice vode, ali može da dovede i do pucanja grana. Ukoliko se dejstvo mraza oduži, može doći do nagomilavanja veće količine leda, što opet izaziva lomljenje grana.

Orošavanje se primenjuje u povrtarskoj plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji, s tim što leti smanjuju toplotu, koja može prouzrokovati ozbiljnu štetu na biljci i plodu.

Foto: University of Minnesota, State Climate Office of North Carolina


reklama