Završeni radovi na četiri dvonamenska sistema

32

Iz JVP „Vode Vojvodine“ je saopšteno da su radovi na prenameni dela kanalske mreže za odvodnjavanje u dvonamenske sisteme, završeni su na četiri sistema, i to na sistemima „Žitište-Klek“, „Šozo“, „Burza“ i „Š“.

Na dvonamenskom sistemu „Š“, koji se nalazi u opštini Šid, kod Adaševaca, radovi su obuhvatali rekonstrukciju pet kanala, čime su se stvorili uslovi za navodnjavanje novih 1.000 hektara zemljišta.

Na sistemu „Žitište-Klek“, uređeno je oko 16 km kanalske mreže i omogućeno navodnjavanje 735 hektara zemljišta. U nastavku tog sistema nalazi se sistem „Šozo“ gde su izvedeni radovi na 23 km kanala, što će omogućiti navodnjavanje oko 1.600 hektara.

U opštini Novi Bečej, na sistemu „Burza“, uređena su 22 km kanalske mreže iz kojih će moći da se navodnjava blizu 2.700 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Na svim sistemima izvedeno je mašinsko uklanjanje vegetacije, iskop, razastiranje zemlje, čišćenje propusta, kao i rekonstrukcija postojećih kanala i objekata na njima.

Radovi su u potpunosti završeni i kanali su spremni za sezonu navodnjavanja.

Iz JVP „Vode Vojvodine“ podsećaju da je u okviru ovog programa, za koji je JVP „Vode Vojvodine“ izdvojilo 1,4 milijarde dinara, predviđena rekonstrukcija 24 sistema. Trenutno se izvode radovi na preostalih 20 i prema planiranoj dinamici završetak očekuje se krajem proleća, kada će biti moguće navodnjavati površinu od ukupno 32.000 hektara.

Cilj ovog strateškog projekta je da se u budućnosti što više umanji šteta od suša, odnosno da se u letnjim mesecima omogući navodnjavanje na što više poljoprivrednog zemljišta.

Foto: JVP „Vode Vojvodine“


reklama