Zbog tropskih temperatura grinje predstavljaju sve veću pretnju

132

U usevima i zasadima, naročito na jabukama, kruškama, šljivama, višnjama, vinovoj lozi, lubenicama, registruje se prisustvo štetnih grinja poput običnog paučinara, crvenog voćnog pauka i rđastih grinja.

Obični paučinar je prisutan u svim navedenim biljnim vrstama, crveni voćni pauk se registruje u zasadima jabuka, dok su u zasadima jabuka, višanja i šljiva prisutne rđaste grinje.

Prema prognozama, u najavi su dnevne temperature koje će u najtoplijem delu dana prelaziti 30°C, kao i tople noći, što će izuzetno povoljno uticati na razvoj grinja. Trebalo bi imati u vidu da se pri temperaturama 30-32°C ceo ciklus razvića grinja završi za svega 7 dana.

Navedene ugrožene biljne vrste trebalo bi redovno obilaziti i pregledati na prisustvo grinja. Pažnju bi trebalo obratiti i na useve soje gde se uskoro očekuje pojava grinja. Prilikom pregleda, akcenat je potrebno staviti na obodnim delovima parcela, odakle najpre kreće migracija grinja u useve.

Po registrovanju grinja u usevima i zasadima, trebalo bi na vreme sprovesti mere zaštite registrovanim akaricidima kako bi se sprečilo njihovo prenamnoženje i nastanak šteta.

Suzbijanje grinja u zasadima višanja trebalo bi izvršiti isključivo posle berbe.

Foto: PIS Srbija, Gilles San Martin (Walloon Agricultural research Centre)


reklama