„Zelenilo-Beograd“ ide u korak sa savremenim tehnološkim dostignućima

153

Poslednjih godina JKP „Zelenilo.Beograd“ ulaže puno u obnovu i osavremenjavanje vozila i mehanizacije koji se koriste u poslovima održavanja javnih zelenih površina.

Ove sezone mehanizacija „Zelenila-Beograd“ bogatija je za kosačicu kakva do sada nije nikada korišćena u Beogradu za održavanje javnih površina. U pitanju je mašina za košenje sa daljinskim upravljanjem.

Model ove kosačice je Robofox Hybrid. Mašina se kontroliše se pomoću upravljača sa dve upravljačke palice. Namenjena je za usitnjavanje trave, zeljaste vegetacije i drvenastog rastinja, starosti do godinu dana.

Maksimalna udaljenost sa koje se kosačica može kontrolisati je 300 metara, a optimalno rastojanje je 150 metara.

Ovaj uređaj će se koristiti na, za čoveka teško dostupnim mestima, strmim škarpama i drugim nepristupačnim terenima koji su do sada košeni ručno, pomoću motornog trimera. Radnici „Zelenila“ su i do sada te površine redovno kosili, ali je to zahtevalo veliku pažnju, pojačanu opreznost, fizički napor i vreme, a postojala je i mogućnost povreda na takvim terenima.

Sada će taj posao biti mnogo efikasniji i brži. Kosačica Robofox Hybrid može kositi travu na terenima sa nagibom do 50 stepeni. Brzina kretanja ove kosilice je 6 km/h, a širina otkosa je 90 cm. Površina koju može pokositi iznosi 4.500 m2 za sat vremena. Naravno, to u mnogome zavisi od terena koji se kosi – što je teren strmiji, košenje je sporije.

Pogon mašine je hibridni, tj. mašina je opremljena benzinskim motorom, koji pokreće strujni generator i sistem za usitnjavanje. Generator snabdeva energijom baterije, koje napajaju motore koji pokreću gusenice.

Prilikom košenja se upotrebljava benzinski motor. Električni pogon, koji je osiguran za razdaljinu od 2 km se može koristiti ukoliko u mašini nestane goriva i slično, kako bi se ona vratila bezbedno u garažu ili do kamiona za transport. Takođe, prilikom istovara i parkiranja kosilice u garaži može se koristiti električni pogon, kako bi se smanjilo udisanje izduvnih gasova.

Primenom modernih mašina JKP „Zelenilo-Beograd“ potvrđuje da prati savremene trendove u delatnosti kojom se bavi, da je otvoreno za implementaciju novih tehnologija i da na taj način obezbeđuje uređene zelene površine, ali i kontinuirano poboljšava uslove rada i bezbednost svojih zaposlenih na terenu.

Foto: JKP „Zelenilo-Beograd“


reklama