Zimsko đubrenje vinograda

61

Đubrenju vinograda se pristupa odmah po završetku vegetacije, odnosno, posle opadanja lista i obavljenog zimskog prskanja preparatima na bazi bakra. Po obavljenom osnovnom đubrenju pristupamo i obradi zemljišta u zasadu.


Đubrenje vinove loze, u poređenju sa đubrenjem njivskih biljaka, predstavalja veći problem zbog žila koje prodiru duboko u zemljište. Dok je kod njivskih biljaka 80-90 odsto korenove mase u površinskim slojevima, dubine 20-25 cm, dotle je kod vinove loze glavna masa korena na dubini od 20-60 cm pa slabo pokretne elemente kao fosfor i kalijum treba uneti u dublje slojeve zemljišta, gde je korenov sistem i treba ih dodati na vreme da se mogu stabilizovati i spustiti u zonu korena i to zajedno sa vodom koje u zimskim mesecima ima po pravilu dovoljno.
Količina đubriva za đubrenje zavisi od stanja vinograda, tipa zemljišta, ostvarenih prinosa prethodne godine i tako dalje. Od đubriva se mogu upotrbiti stajsko đubrivo ili kompleksno mineralno đubrivo.

Stajsko đubrivo
Važno mesto u đubrenju vinograda zauzima stajsko đubrivo, jer sadrži skoro sve hranljive materije potrebne vinovoj lozi i na malim površinama svakako se preporučuje isključiva upotreba stajnjaka kao osnovnog đubriva u proizvodnji i to svake godine po malo duž redova u trake.
Đubrenje se obavlja svake 3-5 godine u količini od 1-3 vagona po hektaru, u jesen, pre jesenjeg oranja, odnosno duboke jesenje obrade. Pri ovim radovima se izneseno đubre zatrpa zemljom što sprečava njegovo isparavanje i propadanje hranljivih materija iz njega. Dobro je i preporučljivo đubrenje vršiti u kanale iskopane između redova, duboke 30-40 cm.

Veštačka đubriva
Ukoliko imate dovoljno stajnjaka, možete ga u manjim količinama iznositi svake godine i na taj način izbeći upotrebu mineralnih đubriva kao osnovnog đubriva. Ali, najčešće se i ono upotrebljava i prema sadržaju hranljivih materija dele se na azotna, fosforna, kalijumova, krečna i mirkođubriva, a mogu biti i složena đubriva koja se najčešće i koriste.
Složena (kombinovana) đubriva sadrže sve važnije, ili par hranljivih elemenata. Podesne kombinacije za vinograde su N:P:K u odnosu 10:12:26 ili 11:11:18, a u našim uslovima 8:16:24 u količinama od 500 do 700 kg/ha, u zavisnosti od gore pomenutih faktora.

Foto: Cover Images


reklama