Značaj unosa vode za proizvodnju mleka

160

Kravlje mleko sačinjeno je od blizu 90% vode, pa ne čudi što je proizvodnja mleka usko povezana sa unosom vode.

Kako bi mogle više da piju, jedu, kao i da proizvode više mleka, krave zahtevaju neometan pristup svežoj i čistoj vodi.

Osnovna računica je prilično jednostavna. Dnevna količina vode za krave najpre zavisi od unosa suve materije obroka. Na primer, na svaki kilogram suve materije obroka, krava bi trebalo da unese od 4 do 6 l vode. Takođe, da bi proizvele 1 l mleka, krave zahtevaju najmanje 4 l vode.

Drugim rečima, visokoproizvodne mlečne rase moraju da unesu više od 150 l vode svakog dana.

Dnevni unos vode zavisi i od spoljašnje temperature, te se potreba za vodom povećava sa višim temperaturama. Krave vodu piju brzo, i do 20 l u minuti.

Od brzine unosa vode zavisi i prinos mleka. Ukoliko se unos vode smanji 40%, smanjiće se i proizvodnja mleka i to za 25%.

Iz ovih razloga, neophodno je da izađete u susret potrebama krava u vašem domaćinstvu za vodom.

Krave vodu piju dok jedu, kao i neposredno posle muže. Odgovaraju im velike vodene površine sa kojih mogu da piju brzo i neometano. Obezbedite im ovakve uslove, a vaše krave ješće više, imaće još veću potrebu za vodom, pa će se i prinos mleka povećati.

Izvor: dipl. inž. Dane Hrkalović, PSSS Požarevac

Foto: Envato


reklama