Žuti zvezdan

92

Višegodišnja leguminoza, Žuti zvezdan (Lotus corniculatus), odlikuje se dobrom hranljivom vrednošću krme, dok seno sadrži u proseku 18 odsto sirovih proteina i ima veliku svarljivost.

Za zasnivanje travno-leguminoznih smeša i pašnjaka, Žuti zvezdan je jedna od najvažnijih vrsta iz grupe leguminoza. Može bolje i duže da se održava od crvene deteline, a posebno na slabijim, lošijim i suvljim zemljištima.

Za razliku od lucerke, podnosi kisela zemljišta, a u odnosu na crvenu detelinu ima duži period iskorišćavanja. Ulazi u sastav skoro svih smeša za travno-leguminozne smeše i pašnjake – odlično se regeneriše, kako posle ispasanja tako i posle košenja, a naročito u brdskim i planinskim područijima.

Živi 5 do 7 godina, pa i duže, i veoma je otporan i na mraz i na sušu.

Prinos suve materije u povoljnim uslovima dostiže osam do devet tona po hektaru iz tri otkosa.

Odlikuje se i nekim prednostima u odnosu na višegodišnje mahunarke: ne napadaju ga paraziti kao cuscuta (vilina kosica) i retko ga napadaju i biljne bolesti.

Takođe, pri ishrani preživara svežom zelenom masom ne izaziva nadun (poremećaj koji izaziva proširenje buraga usled prekomernog nakupljanja gasova i najčešće se javlja kod goveda i ovaca), pa je zbog toga pogodan i za pašnjačko iskorišćavanje.

Foto: Cover Images


reklama