35 miliona dinara za unapređenje lovstva u Vojvodini

41

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarsto raspisao je Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu.

Cilj konkursa je unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

Ukupan iznos predviđenih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je do 34.820.308,00 dinara.

Sredstva će se dodeljivati za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno-tehničkih objekata, do 90%, u ukupnom iznosu do 25.320.308,00 dinara i to za:

– prihvatilišta za fazanske piliće, do 500,00 dinara po m2
– izgradnju i rekonstrukciju objekata za obradu trofeja, do 600.000,00 dinara za izgradnju i do 400.000,00 dinara za rekonstrukciju
– podizanje remiza za divljač, do 200.000,00 dinara po hektaru
– izgradnju objekta za uzgoj divljači, do 2.000.000,00 dinara po jednom projektu, a u skladu sa prihvaćenim projektom
– bunar i pojilište za divljač, do 90.000,00 dinara
– uređenje poligona za fazane, do 70.000,00 dinara
– najviše dve visoke natkrivene drvene čeke, do 18.000,00 dinara po čeki
– najviše dve niske natkrivene drvene čeke, do 10.000,00 dinara po čeki
– hranilišta za divljač, najviše tri hranilišta za divljač, do 5.000,00 dinara po hranilištu za visoku divljač i do 3.000,00 dinara po hranilištu za sitnu divljač
– izgradnja ili rekonstrukcija ograde i izgradnja novih uzgajališta divljači u lovištima posebne namene, do ukupnog iznosa od 9.000.000,00, a u skladu sa prihvaćenim projektom

Za druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu dodeliće se do 9.500.000,00 dinara za: sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 60%, u iznosu do 8.000.000,00 dinara i to za: novo terensko vozilo do 750.000,00 dinara i do 400.000,00 dinara za polovno terensko vozilo, koje ne može biti starije od 5 godina.

Za sufinansiranje istraživanja realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2019/2020, do 90%, u iznosu do 500.000,00 dinara.

Za sufinansiranje projekta Unapređenje stanja u lovištima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine sa aspekta zaštite i sprovođenja monitoringa populacija lovostajem zaštićenih i trajno zaštićenih vrsta divljači i njihovih staništa – monitoring populacija prepelice, lovna 2018/2019. do 90%, u iznosu do 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju korisnik lovišta i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, a bave se unapređenjem lovstva na teritoriji AP Vojvodine.

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave za istu namenu i za istu lokaciju nije koristio, niti koristi sredstva budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 20. avgusta 2018. godine.

Detljnije informacije o konkursu pogledajte OVDE

Izvor: Agrosmart

Foto: Free Images


reklama