Septoriozna pegavost lista borovnice

Uz uvenuće i sušenja cvetova i izdanaka i sive truleži kao dominantnih bolesti borovnice, ovo voće može da oboli i od septoriozne pegavosti koju...

Leskina lisna vaš

Lisne vaši se veoma često mogu naći u zasadima leske, ali imaju manji značaj u proizvodnji. Štete koje ova vaš nanosi mogu biti direktne...

Puževi golaći u plastenicima

Jedan od problema u plasteničkoj proizvodnji predstavlja prisustvo puževa golaća koji mogu da pričine priličnu štetu. Puževi golaći, koji su najštetnije vrste kod nas, pripadaju...

Virus crvene prstenaste pegavosti borovnice

Jedan od dva virusa koja su registrovana na visokožbunastoj borovnici u Srbiji, pored virusa mozaika borovnice, je virus crvene prstenaste pegavosti borovnice (Blueberry red...

Suzbijanje štetnih organizama na uskladištenim biljnim sirovinama

Na ubranim i uskladištenim proizvodima, iz raznih razloga, imamo pojavu patogena i štetočina. Za rešavanje i otklanjanje takvih problema neophodno je primeniti sredstava koja...