Suzbijanje korova na strništu

Posle žetve strnih žita jedna od mera koju je potrebno uraditi je uništavanje korova. Ova mere je veoma važna, jer se na taj način...

Tretiranje plodova jabuke posle berbe

Pre skladištenja, odabrani plodovi mogu da se tretiraju kako bi se izbegli rizici od pojave fizioloških i parazitskih oboljenja u toku čuvanja. Međutim, tretiranje plodova...

Zaštita zasada maline posle berbe

Malinu napada veliki broj štetočina, prouzrokovača biljnih bolesti – patogena i  korova. Iz tog razloga potrebno je preduzeti mere zaštite koje sprečavaju pojavu bolesti, štetočina i korova...

Erwinia amylovora na krušci

Erwinia amylovora je polifagni parazit i jedan od najznačajnijih patogena jabučastog voća, u prvom redu jabuke, kruške i dunje. Takođe se javlja i na velikom...

Bioinsekticid od paprike – teška artiljerija u borbi protiv štetočina

Bioinsekticid od paprike, odnosno 'home made suzavac', već dugo ima svoje mesto u zaštiti bilja. U pitanju je veoma agresivno sredstvo, koje peče sluzokožu,...