Virus šarenila lista trešnje

Iako prvi put opisan na trešnji, virus šarenila lista trešnje (Cherry mottle leaf virus, CMLV) javlja se i na breskvi, a postoji mogućnost da...

Malinina buba

Byturus tomentosus je opasna štetočina maline koja napada cvet, cvetne pupoljke i plod. Plodovi na kojima se hrani larva malinine bube su sitniji i počinju...

Kruškina stenica

Kruškina stenica (Stephanitis pyri) je polifagna štetočina koja štetu pričinjava u zasadima jabuke i kruške, ali i u zasadima koštičavog voća, na glogu, vrbi,...

Septoriozna pegavost lista borovnice

Uz uvenuće i sušenja cvetova i izdanaka i sive truleži kao dominantnih bolesti borovnice, ovo voće može da oboli i od septoriozne pegavosti koju...

Gubar – štetočina šuma i voćnjaka

Gubar (Lymantria dispar) je polifagna štetočina šumskog drveća, ali napada i voćne vrste poput jabuke, šljive, dunje, trešnje i druge zasade koji su u...