Štetnost pesticida

Svedoci smo sve veće upotrebe hemijskih preparata koji se koriste u poljoprivredi kao zaštitna sredstva u biljnoj proizvodnji, a niko ne razmišlja šta ta...

Sočivasta pegavost ječma

Sočivasta pegavost lista ječma, koju izaziva gljivica Rhynchosporium secalis, bolest je koja se u poslednje vreme redovno javlja. Prvi simptomi su uočljivi u proleće, koji...

Zelena povrtna i braon mramorasta stenica – nove štetočine u biljnoj proizvodnji

Usled klimatskih promena koje se dešavaju u poslednjih desetak godina, dolazi do prodora novih štetnih organizama iz toplijih područja planete na prostore sa umereno...

Zaštita voća od divljeg zeca

Divlji zec (Lepus europaeus L.) prisutan je u svim rejonima gde se gaji voće i predstavlja, sa aspekta štetnosti, ekonomski vrlo značajnu štetočinu, a...

Redosled mešanja različitih tipova formulacija pesticida

U svrhu zaštite bilja, poljorivredni proizvođači neretko koriste tank-miks preparata, tj.više preparata različitih formulacija u jednom tretmanu. Osim što je neophodno proveriti kompatibilnost pesticida, veoma...