Zimski pregled voćaka na prisustvo štetočina

Zimski pregled voćaka je veoma značajna mera, jer se na taj način može ustanoviti prisustvo i brojnost prezimlјujućih formi štetočina. Na osnovu tih rezultata moguće...

Zaštita voćaka tokom zime

Voćarska proizvodnja ima dugu tradiciju u našoj zemlji, a poslednjih deset godina postala je vrlo značajan izbor za nove investicije. Visoki tehnološki progresi napravljeni...

Fiziološka oboljenja plodova – posmeđivanje pokožice zelenih plodova (skald)

Posmeđivanje pokožice zelenih plodova je najčešće fiziološko oboljenje na plodovima jabuke, a ponekad se javlja i na kruškama. Pojavljuje se isključivo na plodovima koji su...

Kalifornijski cvetni trips na povrću – štetnost i suzbijanje

U letnjem periodu veoma je česta pojava tripsa, grupe štetnih insekata čije je suzbijanje prilično komplikovano ukoliko se ne odradi u početnim fazama pojave. Pored...

Pamukova sovica

Helicoverpa armigera je polifagna štetočina koja pojedinih godina može da nanese znatne štete. Na razvoj i masovno razmnožavanje pamukove sovice povoljno utiču više temperature i...