Pojava rezistentnosti na fungicide

Rezistentnost na fungicide je pojava postepenog (sporijeg ili bržeg) snižavanja delotvornosti nekog fungicida na određenu gljivičnu vrstu. Ona se u proizvodnji uočava kad dejstvo...

Pravilan transport pesticida

Pesticidi koji nisu adekvatno obezbeđeni u transportu predstavljaju veliku opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Za poljoprivredne proizvođače u lancu transporta pesticida predstavlja put...

Žuta rđa na kupinama

Kod novih uzgajivača kupina vrlo često je prisutno pogrešno uverenje da kupina nije podložna napadu bolesti i da je zato ne treba štititi od...

Eriofidna grinja lista maline

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis) je u poslednjih nekoliko godina sve veći problem u proizvodnji maline. Ova štetočina pripada grupi eriofidnih grinja, telo im...

Zaštita pčela tokom cvetanja

Sa početkom cvetanja voćarskih i ratarskih kultura počinje da raste i strah da li će pčele to preživeti. Intenzivna poljoprivredna proizvodnja je nezamisliva bez pesticida,...