Priprema senaže kasnog otkosa trava i leguminoza

Posle poslednjih padavina došlo je do porasta mase trava i leguminoza što bi trebalo iskoristiti za pripremu kvalitetne kabaste stočne hrane. Pošto je sušenje mase,...

Đubrenje lucerke u zasnivanju u letnje-jesenjem period

Kako bi se mlade biljke lucerke dobro razvile, potrebno je da imaju dovoljno hraniva na raspolaganju. Đubrenje lucerke u letnje-jesenjem roku je isto kao...

Iskorišćavanje pašnjaka

Za pravilno iskorišćavanje pašnjaka veliki značaj ima određivanje pravog vremena početka i kraja ispaše, kao i broj turnusa ispaše u toku pašne sezone. Po pravilu...

Esparzeta – medonosna leguminoza

Onobrychis viciifolia (esparzeta, divlji vučjak) spada u najstarije gajene leguminozne biljke, koja na pojedinim mestima raste i kao divlja. Svrstava se u red prvoklasnih medonoša...

Priprema senaže od prvog otkosa leguminoza

Tradicionalni način spremanja sena kod nas – konzervisanjem lucerke, deteline i travno–leguminoznih smeša - je prirodno sušenje na suncu. Pored ovog, postoji i drugi...