Proizvodnja šljive u Srbiji

Šljiva se na području Srbije gaji od davnina, ali ekspanzija gajenja počinje od sredine 19. veka. Do pojave filoksere (1880. godine) proizvodnja grožđa i...

Virus šarenila lista trešnje

Iako prvi put opisan na trešnji, virus šarenila lista trešnje (Cherry mottle leaf virus, CMLV) javlja se i na breskvi, a postoji mogućnost da...

Malinina buba

Byturus tomentosus je opasna štetočina maline koja napada cvet, cvetne pupoljke i plod. Plodovi na kojima se hrani larva malinine bube su sitniji i počinju...

Kruškina stenica

Kruškina stenica (Stephanitis pyri) je polifagna štetočina koja štetu pričinjava u zasadima jabuke i kruške, ali i u zasadima koštičavog voća, na glogu, vrbi,...

Hemijsko proređivanje plodova jabuke

Hemijsko proređivanje plodova je od početnih eksperimenata sa skromnim brojem preparata, postalo redovna pomotehnička mera u velikom broju zasada jabuke, sa čitavom paletom preparata...