Saveti stručnjaka

Lekovita svojstva kukuruzne svile

Kukuruz je uz pšenicu naša najvažnija žitarica. Najviše se koristi kao krmna biljka, ali, s obzirom na to da gotovo svi delovi biljke mogu da se prerade, kukuruz se nameće kao sirovina koja ima široku primenu u različitim granama industrije zbog čega ima poseban ekonomski značaj. Jedan od važnih, mada malo poznatih proizvoda koji se dobijaja […]

Kasna letnja rezidba kajsije na zrelo

Period posle završene berbe plodova kajsije jeste idealan trenutak za izvođenje kasne letnje rezidbe, kad ova voćka, kao i većina drugih umerenokontinentalnih listopadnih voćaka, počinje sa intenzivnom diferencijacijom glavnih elemenata cveta u budućim rodnim pupoljcima. Period druge dekade avgusta, kad bi trebalo da letnje žege uminu ili budu barem manjeg intenziteta, uz spolja vidljive pokazatelje […]

Uticaj visokih temperatura na voće

Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemiske procese u biljci, a time i na sam rast i razvitak. Osnovni fiziološki procesi u biljkama (asimilacija, disanje, transpiracija, apsorcija hranljivih materija i vode i drugo) dešavaju se samo u određenim temperaturnim granicama. Biološki minimum za kontinentalne voćke je + 5 stepeni Celzijusa gde dolazi samo do […]

Ambrozija – korov i alergen

Ambrozija je korovska biljka velikog reproduktivnog potencijala i veoma invazivni alergen. Latinski naziv je Ambrosia artemisiifolia, a poznata je i pod nazivima limundžik, opaš, parložna trava, pelenasta ambrozija, amerikanka i fazanuša. U pitanju je jednogodišnja korovska vrsta uneta iz Severne Amerike na prostor Evrope putevima kretanja robe. Tako da u krajevima gde se nije masovno […]

Lišajevi na voćkama

Vrlo često se na stablima i granama drvenastih voćnih vrsta, kao i nekog drugog ukrasnog drveća i žbunova, zapaža pojava lišajeva. Lišajevi se javljaju na gotovo svim drvenastim voćnim vrstama, naročito na šljivi, orahu, jabuci i kruški, pogotovo u ekstenzivnim ili napuštenim voćnjacima. Lišaj je vrlo specifična zajednica dva organizama (alge i gljive), koji žive […]

Nega vinograda posle vremenskih nepogoda

Pošto se vremenske prilike menjaju iz godine u godinu, tako i saveti i preporuke moraju da prate te promene. Jaki udari vetra i oluje koje su sve češće, uzrokuju oštećenja na brzorastućim loznim kalemovima, a najčešće se pojavljuju u kasno proleće i rano leto. U ovom periodu biljke vinove loze još uvek su nežne pa […]

Razvoj seoskog turizma uz IPARD podsticaje kroz Meru 7

Očekuje se da će u drugoj polovini 2019. godine biti otvoren poziv za poljoprivredna gazdinstva koja imaju ideju i plan da poboljšaju turističke kapacitete na svom gazdinstvu. IPARD ruralni turizam se sprovodi kroz Meru 7, odnosno predviđena je diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i njihov razvoj poslovanja kroz turizam. Cilj je da se poveća prihod gazdinstva kroz […]

Suzbijanje štetnih organizama na uskladištenim biljnim sirovinama

Na ubranim i uskladištenim proizvodima iz raznih razloga imamo pojavu patogena i štetočina na sirovinama i finalnim proizvodima. Za rešavanje i otklanjanje takvih problema neophodno je primeniti sredstava koja ne ostavljaju rezidulane supstance kako u sirovinama, tako i finalnim proizvodima. Među mogućim sredstvima za suzbijanje patogenih organizama preporučuju se sredstva na bazi aktivnog kiseonika ili […]

Navodnjavanje u organskoj proizvodnji

Pre nego što pokrenemo organsku proizvodnju, moramo znati s kakvim kvalitetom vode raspolažemo. Zbog toga je obavezno vodu ispitati hemijski i mikrobiološki. Standardi su propisani o sadržaju pojedinih elemenata, jer svi elementi su koristni do određene granice, a prekomerne količine istih veoma mogu da budu štetni za naše gajene kulture. Povećane koncentracije pojedinih elemenata može […]

Ekologija i poljoprivreda

Iskorišćavanjem zemljišta i gajenjem biljaka i životinja, u poljoprivredi se dobijaju proizvodi biljnog i životinjskog porekla radi zadovoljavanja ljudskih potreba. Ekologija je nauka o uzajamnim odnosima između čoveka i njegove životne sredine. Između ekologije i poljoprivrede postoji međusobna povezanost. Poljoprivreda je grana koja utiče na prirodnu sredinu i istovremeno zavisi od nje, a prirodna sredina, […]

Prikaži sve objave