Saveti stručnjaka

Greške pri sadnji maline

Za malinu, kao i za ostale voćne vrste, važi pravilo da je bolja jesenja nego prolećna sadnja. Sadnja u kasno proleće je nepovoljna zato što se uvećavaju pupoljci na korenu, iz kojih će izbiti izdanci, pa prilikom sadnje dolazi do njihovog brojnijeg očenjavanja. Pored toga, sve manje vlage u zemljištu i kasni prolećni topli vetrovi, […]

Divlja jabuka kao oprašivač

Jabuka je stranooplodna voćna vrsta, pa se u zasadu mora kombinovati više sorti od kojih će jedna biti osnovna, a obično još dve oprašivači. U praksi se pokazalo kao najbolja kombinacija gde je osnovna sorta zastupljena sa šest redova, a sorte oprašivači sa po dva reda. Ovako kombinovanje sorti u visokointenzivnim zasadima sa ekskluzivnim sortama […]

Erwinia amylovora i kako je suzbiti

U cilju uspešnog suzbijanja bakterije kao što je Erwinia amylovora potrebno je preduzeti niz odgovarajućih mera: administrativne mere, agrotehničke mere, gajenje otpornih sorti, mehaničke mere, hemijske mere, biološke mere, integrisane mere zaštite. Administrativne mere zaštite – Radi sprečavanja dospeća E. amylovora u rejone i zemlje gde do sada ovaj patogen nije registrovan, svaka država uvoznica […]

Eriofidna grinja lista maline

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis) je u poslednjih nekoliko godina sve veći problem u proizvodnji maline. Ova štetočina pripada grupi eriofidnih grinja, telo im je crvolikog oblika i veoma sitnih dimenzija. Dužina tela odraslih jedinki se kreće od 115 do 130 mikrona. Prezimljavaju odrasle ženke u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. Sa […]

Unapređenje stočarstva putem embriotransfera

Moderno stočarstvo zasniva se na primeni niza biotehnoloških metoda, od kojih su neke, kao što je veštačko osemenjavanje, u upotrebi već nekoliko decenija i dale su veoma dobre rezultate u unapređenju genetskog potencijala domaćih životinja i poboljšanju njihovih proizvodnih osobina. Pored povećanja proizvodnje mleka, mesa i drugih proizvoda, primena embriotransfera omogućava da se populacija životinja […]

Rezidba nektarine i breskve u fazi mirovanja

Kako bi se održala redovna rodnost, dobar kvalitet plodova sa visokom rodnošću, dug period racionalne eksploatacije zasada, komercijalno gajenja breskve i nektarine je nezamislivo bez redovne rezidbe. Intezitet reidbe je izuzetno jači od ma koje druge voćne vrste iz razloga osetljivosti na zasenjavanje i na samo izduživanje provodnika hrane iz korena u list i obrnuto. […]

Kovrdžavosti lista – najčešća bolest breskve

Kovrdžavost lista je najčešća bolest breskve i nektarine koja se javlja redovno svake godine, a jačina napada zavisi prvenstveno od vremenskih uslova u periodu otvaranja pupoljaka. Uzročnik bolesti je gljiva Taphrina deformans koja prezimljava na deblu i granama breskve i u proleće napada mlade, tek razvijene listiće. Zarazi posebno odgovara kišovito vreme (jer kišne kapi […]

Rezidba jabuke u savremenim zasadima

Bez obzira na niz prednosti kod novih uzgojnih oblika jabuke, vrlo često dolazi do propusta prilikom rezidbe. Tako, na primer, u sistemu kose palmete često nastaju problemi zbog nepravilno formiranog oblika krune, jer se nisu pravovremeno i pravilno razvele i povile grane. Ukoliko se naprave ovakve greške, kasnije je teško uspostaviti ravnotežu između rodnosti i […]

Rezidba i vezivanje orezanih izdanaka kupine

Rezidba kupine je veoma važna pomotehnička mera koja ima za cilj da se što ranije obrazuje dobro razvijen žbun kako bi se u toku eksploatacije uspostavila ravnoteža između rasta i rodnosti i dostigao visok prinos i dobar kvalitet plodova. Rezidbi kupine na rod, ili tzv. zimskoj rezidbi, pristupa se po otapanju snega i prosušivanju zemljišta. […]

Kako registrovati poljoprivredno gazdinstvo?

U Registar poljoprivrednih gazdinstava mogu da se upišu fizička lica – poljoprivrednici, preduzetnici i pravna lica. Upis u Registar je prvi korak u ostvarivanju prava na podsticaje iz budžeta Republike Srbije. Upis je dobrovoljan, besplatan i može da se izvrši u toku cele godine. Registruju se domaćinstva sa najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta na teritoriji […]

Prikaži sve objave