Saveti stručnjaka

Priprema skladišta za čuvanje pšenice

Pre unošenja pšenice u skladišta, odnosno lagerovanja, trebalo bi pripremiti skladišni prostor za njeno čuvanje. Pšenica, kao i ostala strna žita, obično se čuvaju u magacinima, na tavanima i drugim vrstama skladišnog prostora. Takve prostore potrebno je prvo isprazniti i to tako što se odstranjuju prošlogodišnji ostaci lagerovanih žitarica. Posle ovog mehaničkog čišćenja skladišta, izvodi […]

Kultiviranje kukuruza

Kultiviranje kukuruza je jedna od najznačajnijih mera nege ove ratarske kulture kojom se postiže aeracija zemljišta, kad je sadržaj vlage u zemljištu visok, a istovremeno se čuva potrebna količina vlage jer se ovim putem sprečava prekomereno isparavanje. Takođe, ovom merom se u slučaju velike količine padavina vrši razbijanje pokorice čije formiranje može negativno da utiče […]

Opadanje plodova voćaka

Opadanje tokom zametanja i kasnije za vreme razvoja plodova kod jabučastih i koštičavih voćaka je normalna pojava. Kad se javi u ranoj fazi, opadanje može biti veoma korisno jer smanjuje konkurenciju između preostalih plodova i na taj način doprinosi povećanju kvaliteta, pre svega krupnoći plodova. Ali, ako je opadanje jačeg intenziteta, naročito pred berbu, veoma […]

Navodnjavanje kupine

Za uspešno gajenje kupina, što podrazumeva stabilne prinose odgovarajućeg kvaliteta, potrebno je, između ostalog, da se obezbedi i optimalan nivo zemljišne vlage, naročito u periodu od cvetanja do kraja zrenja, odnosno od početka juna do kraja septembra. Sazrevanje plodova i intenzivan porast izdanaka kupine odvija se u periodu kad su dnevne temperature uglavnom visoke, a […]

Proteini u hranivima za živinu

Biološke specifičnosti živine u mnogome utiču na proteinske potrebe ovih gajenih životinja. U nizu specifičnih činioca, najvažniji uticaj imaju vrste i hibridi, a potom pravac proizvodnje i uzrast. Veliki broj faktora uslovljava i složenije analize na osnovu kojih se donose preporuke. U uslovima ambijentalne temperature (18 do 24 stepena) menja se obim konzumiranja suve materije, […]

Zadrugarstvo u EU i unapređenje zadrugarstva u Srbiji

Zadrugarstvo u EU danas predstavlja vrlo značajan oblik udruživanja što je jednim delom vezano za dugu tradiciju poslovanja koja datira još od sredine 19. veka. Sa brojem od gotovo 300.000 zadruga i direktnim zapošljavanjem 4,8 miliona radnika, te indirektim uticajem na 140 miliona stanovnika, zadrugarstvo je nepobitno važan faktor ekonomskog razvoja. Kao dokaz za to koliko su […]

Proređivanje plodova jabuke

Proređivanje plodova jabuke predstavlja važnu pomotehničku meru kojom se postižu pozitivni efekti u proizvodnjii, odnosno, uvećava se kvalitet i veličina plodova, ali i poboljšava obojenost i njihovo ujednačeno sazrevanje. Poznato je da se u vreme oprašivanja zametne mnogo veći broj plodova, koje biljka ne može da nosi do berbe, te je potrebno, i pored svega […]

Priprema senaže od prvog otkosa leguminoza

Tradicionalni način spremanja sena kod nas – konzervisanjem lucerke, deteline i travno–leguminoznih smeša – je prirodno sušenje na suncu. Pored ovog, postoji i drugi način, mada nedovoljno poznat, a to je konzervisanje zelene mase spremanjem silaže ili senaže. Najveći problem pri sušenju prvog otkosa za seno jesu česte kiše u maju, kao i visoka vlažnost […]

Uticaj visokih temperatura na živinu

Velika vrućina i visoke temperature u objektima, naročito na savremenim farmama gde je mnogo jedinki smešteno na malom prostoru, nepovoljno utiču na proizvodnju jaja i mesa. Smanjuje se nosivost, ljuska i unutrašnost jajeta su lošijeg kvaliteta, manji je prirast brojlera, smanjuje se vitalnost pilića koji postaju prijemčiviji za mnoga oboljenja. Ove posledice se mogu ublažiti […]

Letnja rezidba voćaka

U toku vegetacije izvodi se letnja (zelena) rezidba i to na bujnim rodnim granama. U pitanju je preporučljiva mera za gotovo sve voćne vrste, a za breskvu kod koje se razvija mnogo bujnih mladara ova je obavezna mera. Rezidba na zeleno obavlja se nekoliko puta. U početku vegetacije, kad mladari tek počnu da rastu, izvodi […]

Prikaži sve objave