Saveti stručnjaka

Korisni principi u rezidbi jabuke

Rezidbu jabuke u rodu trebalo bi obavljati na osnovu morfoloških osobina rodnih grančica, intenziteta vegetativnog porasta, ali i prema količini i stanja rodnih pupoljaka. Generalno, važno je da se poštuju pojedini principi, a svaka sorta posebno orezuje. Jačina rezidbe ponajviše zavisi od starosti voćke. Po pravilu, mlade voćke su i veće bujnosti pa se takva […]

Izrada jednostavnog bizns plana za IPARD

Najveće nedoumice, ali i najveći izazov za poljoprivredne proizvođače koji žele da konkurišu za IPARD podsticaje jeste izrada biznis plana. Poslovni plan mora biti usaglašen sa formom koji je propisala IPARD agencija. Postoje dve vrte biznis planova koje je potrebno priložiti uz prijavu. Jedan je takozvani prost biznis plan za investicije do 50.000 evra, a […]

Mogućnosti pametne poljoprivrede

Broj stanovnika na Zemlji raste, a mogućnost proširivanja poljoprivrednog zemljišta sve je manja. Zbog povećane potražnje za hranom ulažu se napori u razvoj tehnologija koje bi unapredile proizvodnju, uz održivo korišćenje postojećih resursa. Rešavanje ovog izazova na globalnom nivou moguće je uvođenjem tehnologija interneta inteligentnih uređaja, satelitske navigacije, mobilne komunikacije i sveprisutnog računarstva. Primena mobilnih, […]

Deficit kalijuma kod voćaka

Kalijum vrši veoma važne funkcije u životu voćaka, u biohemijskim i fiziološkim procesima koji prate rast i razvitak, iako nije sastavni deo ni proteina ni većine drugih organskih supstanci. Kalijum obavlja prvenstveno biokatalizatorsku ulogu pri sintezi proteina, reguliše nagomilavanje i promet ugljenih hidrata, potpomaže biohemijske procese pri sintezama različitih organskih materija. Zato se, u slučaju […]

Đubrenje oraha – obavezna mera za dobar prinos

Đubrenje oraha predstavlja vrlo važnu agrotehničku meru, jer biljka za razvoj troši velike količine hranljivih materija živeći više decenija na istom zemljištu. Različiti organi oraha troše i različite količine hranljivih materija. Plodovi troše i dosta fosfora i azota, a lišće više kalijuma i magnezijuma. U zavisnosti od uzrasta i razvijenosti korenovog sistema orah troši nejednake […]

Izbor alata za rezidbu voćaka

Bili mi profesionalni voćari, voćari amateri, vikend voćari ili imali tek jedno stablo, za uspešnu brigu o našim stablima, potreban nam je dobar voćarski alat. Kvalitetan alat nam omogućava da uradimo dobru rezidbu na najlakši i najbrži način. Za izvođenje rezidbe koristimo različite makaze, noževe, testere. Svaki komad alata koji koristimo trebalo bi da bude […]

Žetveni ostaci kao građevinski materijal

Poslednjih nekoliko godina gradnja ekoloških kuća od prirodnih materijala je u ekspanziji. Pobornici ovakvog načina gradnje se oslanjaju na to da bi trebalo živeti u skladu sa prirodom. Pojedine biljne vrste i žetveni ostaci zauzimaju značajan segment u ekološkom građevinarstvu. Gradnja počinje od temelja pa se u betonske blokove prilikom izrade pored cementa i kamena […]

Ekonomska isplativost proizvodnje heljde

Na našim poljoprivrednim gazdinstvima, kad je u pitanju proizvodnja ratarskih kultura, u najvećoj meri dominiraju kukuruz i pšenica dok su kulture kao što je heljda, koja bi svakako bila profitabilnija, pre svega jer se kod nas veoma malo proizvodi i većim delom se uvozi, ne nailazi na interesovanje kako mlađih tako i starijih poljoprivrednih proizvođača. […]

Zasnivanju organske proizvodnje – korak po korak

Procedura sertifikacije organske proizvodnje započinje se izborom sertifikacione kuće, kojoj se podnosi prijava za uključivanje u organsku proizvodnju. Na osnovu te prijave, sertifikaciona kuća će sastaviti Ugovor i dodeliti evidencioni broj. Podaci koji se navedu u prijavi moraju biti precizni i tačni, jer su to podaci koje će kontrolna organizacija proveravati na terenu. Sertifikacione kuće […]

Referentne cene

IPARD referentna cena predstavlja maksimalnu, odnosno prihvatljivu cenu za određeni predmet investicije, na koju Uprava za agrarna plaćanja obračunava iznos IPARD povraćaja. Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja utvrđuje referentnu cenu za svaku pojedinačnu vrstu robe, usluge i radova, koja se nalazi na listi prihvatljivih troškova za svaku investiciju u okviru […]

Prikaži sve objave