Saveti stručnjaka

Stabilizacija vina

Pre nego što stigne na trpezu i počne da se konzumira, vino mora biti potpuno stabilno i bistro. Cilj stabilizacije je sprečavanje pojave mutnoće i taloženja pojedinih sastojaka prisutnih u vinu, poput soli vinske kiseline, proteina, jedinjenja gvožđa, bakra i bojenih materija. Zamućenja i talozi mogu biti posledica poremećaja ravnoteže i fizičko-hemijskog stanja sastojaka vina, […]

Negovanje buradi za čuvanje i dozrevanje voćnih rakija

Pečenje rakije je posao kojim se skoro svako gazdinstvo u našem brdsko-planinskom području bavi, iz hobija, za sopstvene potrebe ili za potrebe tržišta. Veliki broj proizvođača to tradicionalno dobro radi. Međutim za kvalitet rakije veoma važno je i kako se rakija skladišti i čuva. Danas postoji veliki broj sudova koji mogu da se koriste za […]

Bolesti i štetočine ruže

Najčešće bolesti ruže su crna pegavost (Diplocarpon rosae), pepelnica (Podosphaera pannosa), rđa (Phragmidium mucronatum), trulež i virusna oboljenja, a najčešće štetočine koje napadaju ovu ukrasnu biljku su lisne vaši, ružina osa i crveni pauk. Crna pegavost se javlja na listovima u vidu tamnosmeđih okruglih pega (2-12 mm) koje nekrotiraju. Lišće vene i opada jer ova […]

Odmaranje zemljišta

Posvećeni zemljoradnik lako može da uoči kada je njegovo zemljište postalo umorno. U krajnjoj liniji, to se ogleda u smanjenju prinosa, čestim bolestima biljaka i pogoršanju strukture tla. Problem ne može da se reši čak ni zaoravanjem većih količina organskih i mineralnih đubriva. Iz istorije poljoprivrede se zna, a naročito iz evolucije plodoreda, da su […]

Đubrenje jagode gajene na PE foliji

Redovna mera pri gajenju jagode na foliji je prihrana vodotopivim đubrivima kroz sistem za navodnjavanje ’kap po kap’ (fertigacija), koja obezbeđuje potpunu iskoristivost đubriva uz lako programiranje doza. Formulacije đubriva trebalo bi birati u skladu sa fenološkim fazama razvoja biljke. Potrebne količine hranljivih elemenata rastvaraju se u vodi u posebnom sudu i uz pomoć posebnih […]

Gajenje povrća na malim površinama

Veliki broj seoskih i gradskih porodica gaji povrće na površinama koje su u sklopu okućnica, a takva proizvodnja povrća na malim površinama omogućava značajnu uštedu u kućnom budžetu. Povrće najbolje uspeva na mestima koja su osunčana, dobro provetrena i nemaju visok nivo podzemnih voda. Kad se opredelimo za kulture koje želimo da gajimo, moramo postaviti […]

Proizvodnja šampinjona

Priprema supstrata za proizvodnju šampinjona je dugotrajna i neizostavno iziskuje rad pasterizacione komore, veći prostor i specifičnu mehanizaciju, te s toga većina proizvođača nabavlja već zasejan supstrat. Prilikom nabavke supstrata trebalo bi voditi računa da se on uzima od proverenih proizvođača, koji garantuju kvalitet i u mogućnosti su da vam pomognu savetima tokom proizvodnje. Transport […]

Osam pravila za čuvanje vina pre otvaranja boce

U današnje vreme većina ljudi kupuje vino u trovini, ne znajući način pravilnog čuvanja kako bi se što duže očuvao kvalitet. Naravno, postoje izvesna pravila kako bi vino tokom čuvanja zadržalo svoje najbolje osobine. 1. Čuvati bocu vina na tamnom mestu – Sva vina trebalo bi čuvati dalje od svetlosti, posebno direktne sunčeve svetlosti i […]

Uticaj neuobičajenih vremenskih prilika na proizvodnju maline

U proizvodnji maline sve je veća različitost sezona vegetacije. Tako jedna sezona bude ekstremno kišovita i hladna, dok druga prekomerno topla sa visokim temperaturama, intenzivnim sunčevim zračenjem i malom količinom padavina. U oba ova slučaja dominiraju različite bolesti i štetočine, a proizvođači praktikuju uobičajene agro i pomotehničke mere i često prave jednu od najčešćih grešaka […]

Rezidba oraha

Stalna dilema prisutna kod proizvođača je – da li bi orah trebalo rezati ili ne – posebno kod onih koji ne poseduju veći broj stabala i ovom proizvodnjom se bave na malim okućnicama ili iz hobija. Jedno je sigurno – orah se, kao i svako drugo voće, reže. Ovo znaju svi veći proizvođači ili oni […]

Prikaži sve objave