Kontrola štetočina u voćnjacima i vinogradima tokom zime

438

Iznenadne štete ili nepotrebna tretiranja mogu se sprečiti samo punim poznavanjem stanja u voćnjaku ili vinogradu jer je na osnovu rezultata pregleda moguća signalizacija o potrebi suzbijanja pojedinih štetočina zimskim ili kasnim zimskim prskanjem.

Na taj način će utrošak sredstava za zaštitu biti racionalniji i može se sprovesti usmerena zaštita kao prvi korak ka integralnoj zaštiti.

Jedna od metoda je i metoda zimskog pregleda voćnjaka i vinograda. U toku zime bi trebalo uzeti po 20 cm duge komade, najčešće dvogodišnjeg ili trogodišnjeg stabla. Na raznim mestima voćnjaka, zavisno od veličine parcele, zastupljenosti sorti, raznolikosti terena i slično, uzima se po 2 uzorka od po 10 grančica. Pravilno je najmanje jedan uzorak iz svakog homogenog dela parcele. Zatim se svaki uzorak pregleda lupom koja povećava najmanje pet puta ili pod binokularom i beleži se broj svih pronađenih štetočina.

Potrebno je utvrditi prvenstveno brojnost jaja lisnih vaši. Kritičan broj na vrhu lastara je 50 jaja na pregledanom uzorku. Ako se utvrdi prisustvo jaja u pazuhu pupoljaka, to su jaja pepeljaste vaši jabuke i njihov kritični broj je jedno jaje u uzorku.

Kad su u pitanju savijači pupoljaka i pokožice ploda, kritičan broj je ako se utvrdi prisustvo dve gusenice na 2 m dužine drva. Kod mrkog smotavca kritičan broj je 3-5 gusenica na 100 pregledanih grančica.

Za utvrđivanje brojnosti zimskih jaja crvenog pauka preporučuje se modifikacija ove metode. Kod jabuke se uzimaju delovi dvogodišnjih grančica sa po 2 pupoljka. Jedan uzorak čini 60 ovakvih delova grančica. Utvrđeni broj jaja predstavlja broj na 2 m drva.

Jaja crvenog pauka se nalaze u pazuhu dvogodišnjih grana. Radi bržeg pregleda preporučuje se ne brojati jaja već svaki delić grančice na osnovu kratkog pregleda pod lupom. Kritičan broj je ako se utvrdi prisustvo 1.000-3.000 jaja na 2 m dužine drva.

Na višegodišnjem deblu trebalo bi ustanoviti brojnost kokona minera okruglih mina, štitova štitastih vaši, bele paučinaste navlake od krvave vaši, rak rana od bakteriozne plamenjače. Ako se konstatuje više od 10 kokona minera okruglih mina po stablu, potrebno je izvršiti suzbijanje.

Metodom otresanja može se izvršiti brojanje jabučnog cvetojeda, a kritičan broj je 10 do 40 odraslih insekata.

Izvor: dipl. inž. Ljiljana Jeremić, PSSS Jagodina

Foto: Jim Baker, North Carolina State University, Bugwood.org, Gyorgy Csoka, Hungary Forest Research Institute, Bugwood.org, University of Georgia Plant Pathology , University of Georgia, Bugwood.org


reklama