Korovi kao indikatori stanja zemljišta i plodnosti

497

Prisutnost određene vrste biljkaka, uključujući i korove, okvirno može dati informaciju o stanju tla – na primer, da li je kiselo ili lužnato, zbijeno ili propusno, vlažno ili suvo.

Takođe, ako se na nekom kultiviranom zemljištu iznenada pojavi određena vrsta korova, odnosno, ako ta vrsta dominira, nepogrešivo ukazuje na greške u tehnologiji uzgoja i stanju zemljišta. Tako, na primer, poljska preslica, poljska metvica i puzavi žabnjak ukazuju na tešku zbijenost zemljišta i višak vlage, dok kopriva i mišjakinja govore da je zemljište bogato humusom.

Ove informacije su od velikog značaja pri planiranju podizanja zasada voća, s obzirom na to da je to dugoročna investicija i da se greške nastale pri zasnivanju zasada kasnije teško ispravljaju.

Na zemljištu u našoj zemlji kao najznačajnije korovske biljke, koje su i odlični indikatora stanja tla, ističu se: palamida, mišjakinja, pasje zelje, sirak, pirevina, štavelj…

Njivska palamida (Cirsium arvense) – indikator je niskog sadržaja kalcijuma i mangana, kao i anaerobne biologije tla i karakteristična je za ilovačasta zemljišta.

Mišjakinja (Stellaria media) – indikator humusnog, bogatog zemljišta sa dosta neiskorišćene hranljive materije, kao visokog sadržaja kalijuma i magnezijuma i niskog sadržaja kalcijuma.

Pomoćnica (Solanum nigrum) – indikator humusnog, bogatog zemljišta sa dosta neiskorišćene hranljive materije, kao i visokog sadržaja kalijuma i magnezijuma i niskog sadržaja kalcijuma.

Sirak (Sorghum halepense) – indikator je iscrpljenog zemljišta sa visokim sadržajem gvožđa i niskim sadržajem mangana i kalcijuma.

Pirevina (Agropyron repens) – indikator je siromašnog zemljišta gde je nizak sadržaj kalcijuma i visok sadržaj aluminijuma.

Običan štavelj (Rumex crispus) – indikator je kiselog, vlažnog, anaerobnog zemljišta siromašnog kacijumom.

Izvor: dipl. inž. Mihajlo Žikić, PSSS Zaječar

Foto: Pixabay, John M. Randall, The Nature Conservancy, Bugwood.org, Anthony D. White, The Ohio State University, Bugwood.org, Karan A. Rawlins, University of Georgia, Bugwood.org


reklama