Ade i odseci kod Slankamena proglašeni za predeo izuzetnih odlika

28

Uredbom Vlade Srbije, za predeo izuzetnih odlika proglašeni su Ade i odseci kod Slankamena.

Predeo obuhvata uzak pojas priobalja na desnoj obali Dunava, Urošev sprud i nekoliko manjih ada uz desnu obalu, kao i Veliku adu uz levu obalu te reke.

Ovo područje stavljeno je pod zaštitu kao područje Prve kategorije, odnosno od izuzetnog značaja.

Tako su pod zaštitu stavljeni zapisi prirode o prostiranju i evoluciji nekadašnjeg Panonskog mora na ovom prostoru, kao i Velika jaruga koja je jedan od najekstremnijih reljefnih oblika Vojvodine.

Na ovo prostoru se štiti 13 nacionalno i međunarodno značajnih biljnih vrsta, 19 tipova staništa, 55 značajnih vrsta beskičmenjaka, 38 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca i 162 vrste ptica od koji je 132 strogo zaštićeno.

Predeo se nalazi na teritoriji opštine Inđija i zahvata 407,8 hektara koji su Uredbom povereni na upravljanje Udruženju građana „Eko les part“ iz Starog Slankamena.

Foto: indjijatravel.rs


reklama