Akcija čišćenja kanala Stare Tamnave

46

U toku su radovi na čišćenju kanala Stare Tamnave, koji pri svakoj većoj kiši preti da se izlije i tom prilikom poplavi desetak domaćinstava na području mesne zajednice Belo Polje.

Kanal će biti očišćen u narednih desetak u dužini od 2 kilometra. Radove su obišli predstavnici Gradske opštine Obrenovac.

Ekipe Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode” obavljaju radove na čišćenju kanala u Bošnjačkoj ulici.

Član Veća opštine Obrenovac Ivan Stojić naglasio je, da je Gradska opština Obrenovac čišćenje kanala organizovala u saradnji sa nadležnim službama JVP „Beogradvode”.

– Čišćenje ovog kanala od izuzetne je važnosti za ceo Obrenovac, jer ovaj kanal prolazi kroz centar grada – rekao je Stojić.

On je takođe istakao, da je u kanal koji se čisti, odlagan komunalni otpad, koji dodatno otežava sam proces čišćenja.

– Kanal nije mesto na kome je predviđeno odlaganje bilo kakavog otpada. Zamolio bih građane, koji primete nesavesno ponašanje pojedinaca, odnosno neadekvatno odlaganje komunalnog otpada na mestima koja za to nisu predviđena, da nam sugerišu, kako bismo zajedno reagovali i sprečili ovakve i slične situacije – naveo je Stojić.

Foto: Opština Obrenovac


reklama