Anketa i predavanje za posetioce Cvetne pijace za zeleniji Novi Sad

26

Posetioci Novosadske cvetne pijace, koja će biti održana u petak i subotu, 24. i 25. septembra, na platou ispred SPENS-a, imaće priliku da se priključe istraživanju, tj. da popune kratku anketu na temu zelenih površina u Novom Sadu u kontekstu zaštite životne sredine i klimatskih promena, kako bi se došlo do saznanja o razumevanju javnih politika iz pomenutih oblasti, stavovima, razumevanju i predlozima građana za rešavanje postojećih problema.

– Anketa će moći da se popuniti na štandu Pokreta gorana, petkom i subotom od 10 do 18h. Ovo je prva Cvetna pijaca na kojoj ćemo raditi anketiranje, ali nas očekuju i još naredne dve Cvetne pijace gde ćemo nastaviti sa anketiranjem – poručuju iz Pokreta gorana Novog Sada.

Takođe, biće realizovano i interaktivno predavanje u petak od 17h i u subotu od 11h, koje će održati mr Luka Bajić i govoriće na temu o uticaju zelenila na klimatske promene u urbanim sredinama.

Rezultati anketa biće distribuirani donosiocima odluka na lokalnom nivou, a projektne aktivnosti promovisane u medijima, kako bi se što više građana informisalo o projektu. Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene, predstavlja jedno od najzahtevnijih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, po pitanju obima pravnih tekovina koje je potrebno usvojiti i finansijskih sredstava koja su potrebna za njihovo pravilno sprovođenje. Izražavajući spremnost da podrži napore EU u borbi protiv klimatskih promena, Republika Srbija usvojila je Pariski sporazum (2017), koji države obavezuje da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i potpisala je Zelenu agendu za Zapadni Balkan (2020) čime je priznala novu strategiju rasta Evropske unije u cilju moderne klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse.

Projekat “Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ realizuje Pokret gorana Novog Sada, sa ciljem da informiše građane Novog Sada o posledicama klimatskih promena, najznačajnijim međunarodnim dokumentima koje je Srbija potpisala u toj oblasti i Poglavlju 27, odnosno da ukaže na značaj javnih politika u ublažavanju posledica klimatskih promena kroz povećanje zelenih površina u gradu.

Većina projektnih aktivnosti realizovaće se na cvetnim pijacama, tradicionalnim manifestacijama Pokreta gorana Novog Sada, na kojima će građani, pored upoznavanja sa klimatskim promenama kroz promotivne materijale i interaktivna predavanja, moći da se izjasne putem anketa o zelenim površinama u gradu, a njihova mišljenja i predlozi biće prosleđeni gradskim organima, kako bi se uspostavio odnos saradnje između građana i predstavnika lokalnih vlasti u zajedničkoj borbi protiv klimatskih promena.

Projekat “Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ deo je programa “Snažno zeleno“ i projekta “Zeleni inkubator“ koji finansira Evropska unija , a realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Mladim istraživačima (MIS) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS).

Foto: Unsplash


reklama