Antraknoza ribizle

63

Antraknoza ribizle, koju izaziva gljivica Drepanopeziza ribis, karakteriše se sitnim, tamno mrkim pegama na listovima.

Kod visokog stepena zaraze ovo oboljenje uzrokuje žutilo listova koji opadaju već sredinom vegetacije. Na plodovima je takođe vidljiva pegavost u vidu šara ili mrlja. U takvim slučajevima plodovi pucaju i opadaju.

Bolest se može kontrolisati uklanjanjem i spaljivanjem listova koji su opali sredinom vegetacije. Redovna primena malča sprečava oslobađanje askospora u vazduh, a time i širenje infekcije na zdrave delove biljaka. Rezidbom se također može delovati u svrhu prevencije ove bolesti, i na to na način da se primenjuju zahvati koji otvaraju žbun i omogućavaju dobro strujanje vazduha kroz grm, kao i njegova bolja osunčanost. Ako je potrebno, biljke u zasadu trebalo bi tretirati fungicidima na bazi mankozeba, kao i preparatima na bazi bakra kao što su bakarhidroksid ili bakarsulfat.

Foto: Paul Bachi, University of Kentucky Research and Education Center, Bugwood.org


reklama