Atraktivna anđelija – kruška vrhunskog kvaliteta

491

Stvorena je ukrštanjem sorti starkrimson (Starkrimson) i šarena julska (Colorée de Juillet), anđelija je za novu sorte kruške priznata 2014. godine. Selekcionari su bili prof. dr Mihailo Nikolić i prof. dr Asen Stančević.

Sorta Anđelija se, u poređenju sa standardnom sortom starkrimson, odlikuje manje bujnim stablom i krunom koja je široka i otvorena. Letorasti su kratki, smeđe-crveno obojeni sa sunčane strane. Generativni pupoljci su srednje krupni, kratko zašiljenog oblika. List je dugačak sa kratkom lisnom drškom i oštrog položaja (30–60°) u odnosu na letorast. Anđelija cveta tokom druge dekade aprila. Cvet je srednje krupan sa kratkom cvetnom drškom i kruničnim listićima koji se ne preklapaju.

Plod je krupan (prosečne mase 182 g), pravilne kruškolike forme (prosečne visine 86 mm i širine 64 mm). Otvor na mestu čašice je srednje dubine, a ivica otvora na mestu čašice je ujednačena. Peteljka je duga, tanka i blago zakrivljena. Pokožica ploda je tamno crvene boje, koja u punoj zrelosti prelazi u karmin crvenu boju. Meso ploda je krem belo, sočno, izvanrednog ukusa (slično sorti vilijamovka). U poređenju sa sortom standard, više vrednosti parametara biohemijskog sastava ploda sorte anđelija (sadržaj rastvorljivih suvih materija – 13,70%, sadržaj ukupnih kiselina i šećera – 8,83% i 0,13%) ukazuju na bolji kvalitet.

Sazreva u drugoj dekadi avgusta, 4–5 dana ranije u odnosu na sortu starkrimson.

Dosadašnja ispitivanja proizvodno upotrebnih osobina nove sorte anđelija ukazuju da zaslužuje mesto u komercijalnim zasadima kruške, kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama, posebno imajući u vidu atraktivan izgled i vrhunski kvalitet ploda.

Izvor: Insitut za voćarstvo

Foto: Institut za vočarstvo


reklama