Bakteriozna pegavost lista paprike

1382

Bakteriozna pegavost lista paprika, koju izaziva bakterija Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria, najznačajnija je bolest paprike na otvorenom polju, a za pojavu i širenje ovog patogena potrebne su padavine i povećana vlažnost.

Prvi simptomi se javljaju na donjim listovima paprike u vidu sitnih tamnozelenih pega nepravilnog oblika, oivičene hlorotičnim oreolom. Pege se u povoljnim uslovima šire, spajaju, nekrotiraju, što u slučaju kada izostane hemijska zaštita može dovesti do defolijacije biljaka i značajnog smanjenja prinosa.

Osnovni izvori zaraze su biljni ostaci iz prethodne vegetacije i zaraženo seme.

U cilju zaštite od navedenog patogena trebalo bi se pridržavati preventivnih mera koje podrazumevaju korišćenje zdravog semena, uklanjanje biljnih ostataka sa parcele i pridržavanje plodoreda. Što se tiče hemijskih mera zaštite, preporučuje se primena preparata na bazi bakra pred padavine ili zalivanje kišenjem.

Foto: PIS


reklama